“Eğitimde acil durum zilleri çalıyor”

“Eğitimde acil durum zilleri çalıyor”

Muğla’daki ortakullarda vakıf ve cemaatlerin ders saatleri içinde ‘Değerler Eğitimi’ adı altında, velilerin bilgisi dışında, öğretmen olmayan ve pedagojik formasyon eğitimi dahi almamış kişiler tarafından ‘gönüllü eğitimci’ sıfatıyla öğrencilere, ‘bu dünyanın geçici olduğu, aslolan ahiret hayatının olduğu ve asıl yapılması gerekenin bu dünya için değil ahiret hayatı için çalışılması gerektiği’ konularında ders verilmesi üzerine Eğitim Sen Muğla Şubesi, öğrenci velilerini bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sevil Yılmaz

Eğitim-Sen Muğla Şubesi Muğla'daki Ortaokullarda  vakıf ve cemaatlerin ders saatleri içinde ‘Değerler Eğitimi’ adı altında, velilerin bilgisi dışında, pedagojik formasyonu dahi olmayan vakıf gönüllülerince ders verilmesine yönelik basın toplantısı düzenledi. Hizmet Vakfı Muğla İl Koordinatörlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunulan ‘Gönüllü Öğreticiler’ listesi, ünvanları ile birlikte basına sunuldu.

Basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Nuran Aldan; okullarda çocuklara verilen  eğitimlerden birinde bir öğrencinin tutmuş olduğu notları da basınla paylaştı. Paylaşılan notta, öğrencilere, dünya hayatının geçici olduğu, insanın dünyada geçici bir misafir olduğu ve asıl yapılması gerekenin ahiret hayatı için çalışmak olduğu belirtiliyor. Nuran Aldan, 2017 yılının eğitim sistemine yerleştirilmek istenen gerici, cinsiyetçi, bilim dışı modelin yerleştirilmesiyle eğitimde acil durum sirenlerinin çaldığı bir yıl olarak geçtiği, 2018'in laik, bilimsel, demokratik bir eğitimi ve ülkeyi kazanma yılı olmasını dileyerek, velilere, öğretmenlere  ve kamuoyunu mücadeleye davet etti. Aldan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “ 2017’nin son iki gününe yaklaştığımız bu günlerde maalesef ki eğitim sisteminde acil durum sirenleri çalmaktadır.  Nasıl bir toplum ve ülke tahayyül ediliyorsa bunu inşa etmenin en önemli mihenk taşı eğitim sistemidir. AKP’ de kendi siyasal referansı doğrultusunda ‘Yeni Türkiye’ yi kurmak ve kuracağı bu sistemi sorgulamadan benimseyip, devamını sağlayacak bir nesil yaratmanın en önemli aracı olarak eğitim sistemini yeniden örgütlüyor. Bu eğitim sisteminde bilime, çocukluğun hayal gücüyle beslenen üretkenliğe, bilgi, dayanışma, sevgi ile paylaşmaya ve kadınlara yer yok. 

Bunu nasıl yapmaya çalıştıklarını 2017 yılında çok daha iyi gördük. Okuma olanağı olmayan yoksul çocukların cemaat yurtlarına mahkûm bırakılarak Aladağ’da yanarak öldüğünü, Dikili’de, Ensar yurtlarında cinsel istismara, tecavüze uğradıklarını gördük. Tek adamın sözüyle kendi getirdikleri sınav sistemlerinin; TEOG’un, LYS-YGS’nin bir gecede kaldırıldığına, yerine konulacak sistemin aylarca açıklanmayarak çocukların, ailelerin kaygı ve endişeyle boğuşmasını yaşadık. Kurum Açma ve Kapatma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 191 yerleşim yerinde İmam Hatip Okulu dışında okul açılmayacağını, TEOG sonrası getirilen yeni sistemle çocukların girebileceği 600 nitelikli okul bırakılmasında gördük. PISA sınavındaki durumumuzu söylemeye bile dilimiz varmıyor.

 Okullarda çocuklara ettirilen Cihat yeminlerini, en son Konya Selçuklu ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip’te görev yapıp kız öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde görünce tahrik olduğunu; sosyal medya aracılığı ile paylaşma fütursuzluğunu gösteren Ensar Neşriyat tarafından yayınlanan kitabı da bulunan Felsefe öğretmenini düşünün. İmzalanan protokollerle okullara sokulan Ensar, Hizmet, Hayrat, İlim yayma, TÜRGEV, TÜGVA ve onlarca cemaat, vakıfla ilk ve orta öğretimdeki soyut-somut ayrımını yapma kapasitesi henüz gelişmemiş; çocuklarımızın durumunu düşünün. Anaokulunda başı bağlanıp küçük erkek çocuklarının ayaklarını yıkamayı normalleştirip çocuklarımızın zihnine yerleştirilenleri düşünün. Bunlar basına yansıyanlar. Ya yansımayanlar? Bilmediklerimiz?

Yetiştirilmek istenen; sormadan kabullenen, korkuyla sindirilen, dini referanslarla yetiştirilip bilimi-bilimsel düşünmeyi düşmanlaştıran, kadını akıl yoksunu eksik etek ve cinsel nesne olarak gören bir nesil!

Muğla’da MEB ile vakıf ve cemaatlerin imzaladığı protokollerden muaf değil. Daha önce yaptığımız basın toplantısında bazı okullarda Hizmet Vakfı’nın ders saatlerinde ‘Değerler Eğitimi’ verdiklerini velilerin bize ulaşması sonucunda tespit ettiğimizi belirtmiştik.

 4 Ekim’de Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından sevk edilen yazıda; Hizmet Vakfı Değerler Eğitimi Muğla İl Koordinatörlüğü tarafından gönüllü öğreticiler listesi sunulmuş, eğitimin bildirimi yapılıp, öğrencilere duyurulması ve ders için uygun yer temini ile ilgili okul çalışanlarının bilgilendirilmesi, ilgili protokol işaret edilerek belirtilmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu talep doğrultusunda öğrencilere duyuru yapmış mıdır? Velilerin bu durumdan bilgisi var mıdır? Var ise bazı okullardaki Veliler neden dilekçe vermişlerdir?

2- Gönderilen listedeki gönüllü öğreticilerin içinde pedagojik formasyonu olmayanların bulunması ve bu konudaki  yeterliliklerinin hiç bir denetim mekanizması tarafından ölçülmediği göz önüne bulundurulduğunda çocukların bir çok konuda ihmal ve istismara açık hale geldiği ortadadır.

Çocuklarımıza yapılan sunumun pedagojik olarak uygun olmadığı örnek defter notundan da görülmektedir. Bu notta da görüldüğü üzere toprağın altı bu dünya, toprağın üstü ise öldükten sonraki yaşam olarak tariflenmektedir. Özellikle  erinlik ve orta ergenlik dönemindeki çocuklar soyut ve dinsel bilginin iradi özümsemesini gerçekleştirecek yetilerle tam olarak donanmış değildir. Çocuk bu bilgileri ancak ezbere sorgulamadan hatta korku veya kaygı ile kazanabilmektedir. Defter notunda görülen anlatımlar 10-12 yaşındaki çocuklara; dünyada süre giden yaşamı değersizleştirip bir an önce asıl yaşama (ahirete) kavuşmaya teşvik anlamı taşımaz mı? Gelin çocuklarımıza ve Laik, Bilimsel, Demokratik Eğitimi kazanma mücadelesine sahip çıkalım. Çocuklarımıza verilen eğitimi, çocuklarımızdaki farklılıkları takip edelim. Çoğu zaman, haberimiz olmadan, kimin tarafından nasıl verildiğini bilmediğimiz bu eğitimleri istemiyorsak karşı çıkalım!”

 

 

 

 

DİĞER HABERLER