Muğla Haber Sen’den PTT ile ilgili çarpıcı iddialar

Muğla’da KESK’e bağlı Haber Sendikası tarafından PTT çalışanlarının yaşadıkları sorunlara yönelik basın açıklaması yapıldı.

Altar Zeyhan

Açıklamada öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı: “Tüm PTT emekçileri yararına çözüm üretebilmek amacıyla PTT içinde varolan sorunları, yanlışları ve çalışanların taleplerini, kurum yetkililerinin ilgisizliği ve tarafgirliği sebebiyle basın yolu ile duyurmak ve bu konularda çalışanların birlikteliğini sağlayarak bir kamuoyu yaratmak zorunluluğu doğmuştur.”

“TAŞERON PERSONEL BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞTIRILIYOR”

“PTT kurumunun A.Ş olması sonrası artan başıbozukluk ve vurdumduymazlık öyle bir noktaya gelmiştir ki, memurların sıkıntı ve sorunları ile kimse ilgilenmemektedir. PTT Başmüdürlük kadrosu vasıfsız ve yetersiz olduğundan yandaş oluşumun 3-4 temsilcisi idareyi yönetip yönlendirir hale gelmiştir. Yöneticiler, İHS kadrosuna geçtiklerinden ne memurunu ne de kendini savunabilmekte o sebeple hepsi müşteri memnuniyetinin arkasına sığınarak çalışanların üstündeki baskı ve zulmü artırmışlardır. İş çeşitliliği ve yoğunluğu karşısında personel yetersizliği ise olağan hale gelmiştir. Tıpkı yetkisi olmadığı halde kurumdaki taşeron personele tabligat ve koli dağıttırma, şubelerden para toplatma, pttmatikleri açtırma şeklindeki her türlü işi yaptırmak gibi. Durum öyle bir hal almıştır ki, bir merkezde taşeron temizlik işçisi hem havale kontrolü sorumlusu hem de arşiv sorumlusu gibi görevlendirilmektedir. PTT Şubelerinde tek memur çalıştırılmakta fakat iki kişilik iş beklenmekte olup takdir edilmek yerine birde oluşan kasıtsız hatalardan sorumlu tutularak ceza verilmekten sakınılmamaktadır.”

“ÇÖZÜM GÜÇLÜDEN DEĞİL DOĞRUDAN YANA TAVIR”

“Aslında PTT’de varolan sorunlar için çözüm çok basittir. Yeterli personel alınması, liyakata önem verilmesi ve sığ siyasetin kurumdan arındırılması. Tabi bunların gerçekleşmesi sadece biz söyledik diye olmaz. Herşeyin bilincinde olan memur arkadaşlarında güçlüden değil doğrudan yana tavır alarak emeğinin mücadelesini vermesi ile sorunların çözümü gerçekleşecektir. Oy verirken demokrat ama iş sendikaya üye olmaya gelince korkunun ve çıkarının arkasına sığınarak gerici ve faşist oluşumları desteklemekte beis görmemeleri çözümsüzlüğün ve kötü gidişatın kaynağıdır. Bu problem çözüldüğünde PTT’deki tüm sorunlar çözülmüş demektir.”

“KONTROLÖRÜN NELER YAPTIĞINI PTT CAMİASI BİLİYOR”

“Ve bugün bu yozlaşma öyle bir noktaya varmıştır ki; başıbozukluk ve ayrımcılık en çok da kurumiçi soruşturmalarda kendini gösterir hale gelmiştir. Şöyleki; mevcut Muğla Başmüdürlük Kontrolörü, aynı şekilde gerçekleşen suiistimallerde bir PTT merkezinde tüm yöneticilere ceza verirken başka bir PTT merkezinde bazı yöneticileri kayırabilmektedir. Söylentiye ve kurumiçi bir yazışmaya göre “gelinini taşeron olarak PTT’ye işe sokamadığından, o PTT merkezini denetlemeye gelip zorlama yorumlarla ve kimi delilsiz suçlamalarla memurlardan bazılarını haksız olarak açığa alıp yaz döneminde o yoğunlukta çalışanları perişan hale getirmiştir ve yaşanan aksaklıklar sebebiyle kurumun da itibarını zedelemiştir” şeklinde şikayetler mevcuttur. “Kör parmağım gözüne” misali yine bahse konu merkezde “personel yetersizliği ve iş yoğunluğu gibi nedenlerle işlerin doğru ve düzgün yapılması ve kontrol görevinin sağlıklı yerine getirilmesi imkansızlaşmaktadır” diyen şef arkadaşa çok yazışma yapıyorsun diye ceza veren ve maalesef şefin dedikleri olunca da kontrol yapmadın diye tekrar ceza veren de yine bu kontrolördür. Tüm bunların yanında kurumun ne kadar başıbozuk olduğunu gösteren en büyük ispat ise usülsüzlükleri soruşturmak ile görevli bu kontrolörün temsil gideri parası karşılığında kurumdaki dağıtıcılara dışarıdan fiş toplattığı iddiasıdır. Yani yapmadığı harcama için usülsüz olarak fiş toplatan bir kontrolörün soruşturmalarına kim, nasıl güvenir? Aslında bu kişinin neler yaptığını tüm PTT camiası bilmektedir. Bundan dolayı geçmişten bugüne yapmış olduğu tüm soruşturmalar ve aldığı harcırahlar gözden geçirilmelidir. Soruşturmaalarda bu kadar bariz kasıtlı tutumu neye ve kime güvenerek yapabilmektedir?

“BU CESARET NEREDEN GELİYOR?”

“Biliyoruz ki 15 Temmuz sonrası kurum içinde Fetö’cü araştırması yapılmamıştır. İnsan merak ediyor bilerek ve isteyerek yapılan hataların ve usülsüzlüklerin cesareti nereden geliyor. Kimler var bu birlikteliğimizin bozulmasının ve emekçilerin mağdur edilmesinin ve yozlaşmanın arkasında?”

“GÖREVDEN ALINMALARINI TALEP EDİYORUZ”

“En son üyemiz iki şef ise bu türden kasıtlı ve taraflı verilen cezalar sebebiyle ya da yine bu kişinin gerçekleştirdiği kasıtlı ve taraflı soruşturmaları kıstas alarak oluşturulan önyargılarla eşi , çocukları, itibarı, onuru ve hayatları gözardı edilerek haksız yere sürgün edilmişlerdir. Hukuk dışı bu uygulamaların derhal durdurulmasını istiyoruz. Bizzat sendikacı sıfatıyla çalışanlar arasında korku ve umutsuzluk pompalayanları, sendikal ayrım gözeterek yöneticilik yapan şef ve müdürleri, kasıtlı olarak soruşturmalarla çalışanları mağdur eden kontrolörleri ve bunları görmezden gelen liyakatsız ve basiretsiz yöneticilerin ve bunların hamisi konumunda bulunan Genel Müdürlük’teki sorumluların görevlerinden alınmalarını talep ediyoruz.”

“KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK”

“KESK Haber Sen olarak bir kez daha tüm PTT çalışanlarının yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Türlü manevralarla emekçileri bölerek ve bu türden haksız ve hukuksuz uygulamalarla bizleri sindirmeye ve korkutmaya çalışarak tüm emekçileri taşeron, ihs’li ve 399 gibi isimlerle ücretli köle haline getirip, ülkemizin bir değeri olan PTT kurumunu şirkete çevirip patron mantığıyla yönetip yok edilmesine karşı durmak için tüm PTT emekçilerini haklı mücadelemize desteğe ve sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıki korkunun ecele faydası yoktur.”

 

 

DİĞER HABERLER