. (NOKTA) ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

. (NOKTA) ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

         . (nokta), sonsuzu simgeler. Nokta sözün başladığı yerdir ve sözün bittiği yer. Konuşma sırasında nefes alma yeridir.Yazıda durak yeridir. Nokta hem  “yokluk”, hem “varlık” alemidir. Nokta, yokluk içinde varlığı, varlık içinde yokluğu  anlatır. Nokta çok bilinmeyenli denklemdir. Her insan bir noktadır. Ve noktanın içinde milyonlarca nokta (hücre) vardır. Ve bu milyonlarca nokta (hücre) içinde de o kadar başka noktalar bulunur. Uzay boşluğunda güneş, ay, gezegenler ve onun içinde dünyamız birer noktadır.

          Nokta; birlik içinde çokluk, çokluk içinde birlik’i, bir olmayı simgeler. Nokta hem yoldur, hem durak… Nokta hem sırdır, hem de sırrın bileşkesi…  Bir şiirimde şöyle demiştim:

 

          gel öldür nefsini kendini oldur,

          noktadan çizgiye geçilen yoldur,

          noktalar çizgi olur, çizgiler nokta,

         benliğin yok eden Hakk’a varmaz mı?

 

         İki nokta (:) dedikleri şeyde noktalar vardır, açıklama gerektirir.  Noktalı virgülde de (;)  öyle.  soru işaretinde (?) nokta yok mu sanki, çengele iliştirilmiştir, görülmez. Üç nokta (…) ise söylenmeyenin veya daha uzun söylenebileceklerin işaretidir. Ya Ünlem! Ünlemi meydana getiren, heyecanı bildiren o dik şekle getirilmiş nokta (.) değil midir?  Demek ki ünlem ve soru işare4ti nokta olmadan okunamaz…  

        Nokta nefestir. Yazıda  veya sözde, noktanın bittiği, anlamın tamamlandığı yerde durmazsanız nefes problemi çekersiniz. Noktasız konuşursanız düşünme şansınız olmaz.  Düşüncesiz söylenen sözler  canları incitir. Üzersiniz ve üzülürsünüz. Anlatım bozukluğu yaşarsınız. Nokta; düzen sağlayıcıdır. Durak, oturak yeridir nokta. Söz sırasında kendini toparlama ve düşünme zamanıdır. Onu göremezsiniz, ama o vardır.  Görünmeden var olur ve görünmeden gider…

          Nokta; hem düşüncedir, hem oksijen; hem söz, hem yazı; hem zaman, hem mekândır. Noktalar başka bir zaman veya mekâna geçiş evresidir. Sözde de, yazıda da, hayatın evrelerinde de bu böyledir. Cümleler sadece yazı ya da söz yığını değildir. Kelimeler de öyle. Onların bağlayıcısı ve aynı zamanda açık alanı noktadır. Geçiş yeridir böylece. Nokta; gökyüzüdür, dağ yoludur, deniz pırıltısıdır, hasta yatağıdır, ölümdür, dirilmedir,  umuttur!...  Hayatın bir bölümünün bittiği anda yeni bir safhanın başlangıcıdır nokta.

           Noktalar içinde gidip gelişim bundandır. Yaşasın nokta! Üç noktanın sırrı ile kalınız. …

 

Ali Abbas ÇINAR

YAZARIN DİĞER YAZILARI