EGE ADALARI KONUSUNDAKİ SUSKUNLUK

EGE ADALARI KONUSUNDAKİ SUSKUNLUK

       Daha önceki yazılarımdan birinde” Ege Adaları” konusunu dile getirirken “Keçi adasından” söz etmiştim. Bu ada basında Eşek adası diye geçmeye başladı. Ha eşek ha keçi… İkisi de hayvan değil mi? Anladığım kadarıyla aslında  iki adaya yan yana iki hayvan adını vermişler .Öteki adalara hangi hayvanların adlarını verdikleri konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

        Bildiğiniz gibi Ege denizinde Yunan işgali altında olduğu söylenen adalarmış bu adalar.

       Ege Adaları’nın Hikâyesi biraz  uzundur.

       Şöyle ki :  Birinci Dünya savaşı sırasında İtalyanlar Ege denizindeki adalara sahip çıkmışlar ve hatta bu adaları Osmanlı’dan para ile satın almışlardı. Sonra” 2. Dünya Harbi” patladı. İşler bundan sonra karıştı. İnönü’nün  Türkiye’yi  savaşa sokmadığı   malûmdur. Buna rağmen açlık ve diğer sıkıntılarla yaşayan Türkiye, bu sıkıntıları dile getiren muhaliflerce çok  eleştirilmişti. Hatta bir İzmir ziyaretinde İnönü’nün karşısına çıkarılan bir çocuğa : “Baba bizi şekersiz bıraktın” dedirtmişlerdir. İnönü’nün çocuğa verdiği veciz cevap, bugün dahi hafızalardan silinmiş değildir:

       “Şekersiz bıraktım amma  babasız bırakmadım.”

       Savaşa girseydik bize savaşa girme önerisi yapanlar, elbette bizi şekersiz, ekmeksiz bırakmayacaklardı . ama , büyük ölçüde insan kaybına uğrayacaktık. Öte yandan belki de tamamen sömürgeleşecektik.

       2.Dünya savaşına girmeyen Türkiye Barış konferansına çağrıldığı halde katılmamış, Savaşın galipleri de 12 adaları mağlup  İtalyanlardan alıp, nüfusça fazla olduklarını ileri sürerek, Yunanlılara vermişlerdir. Türkiye de 12 adalar üzerindeki bu tasarruflara ses çıkarmamıştır. Fakat ege adaları sadece 12 adadan ibaret değildir ve hepsi  üzerinde Osmanlı hukuku sürüp gelmektedir. Yunanlılar da bunu bildikleri için AKP iktidarına kadar hiçbir itirazda bulunmamışlardır. Şimdi bunları gizlice ve fiilen  mülkiyetine alması, birtakım kuşkuları da beraberinde getirmiş  bulunmaktadır. Türkiye’nin yöneticileri komşu Yunanistan yöneticileri tarafından  enayi yerine  mi konmaktadır? İşin içinde başka bir bit yeniği mi vardır?...

 Öte yandan ,Yunanistan karasularını  12 mile  çıkardığını duyurduğu halde  Türkiye’den onay almadan fiiliyata mı geçirmiştir. Ya da bizimkiler kendi halkını uyutup Yunanlılarla işbirliği içine mi girmiştir. Haritalarda da 12 ada dışındaki adalar Türkiye karasuları içinde görünmektedir. Sadece Meis adası Türk  karasuları içinde yer aldığı halde Yunanistan’a bağlıdır. İlgili devletler arasında bir anlaşma olmadıkça  bu durum değiştirilemez.

       Yunanlılar tek yanlı olarak kara sularını 12 Mile çıkaramaz. Ege kıyılarındaki sahipsiz adalar Yunan açık gözlülüğüne kurban edilmiş görünmektedir.. Türk egemenliğinde bulunan bu adaların ,  AKP tarafından, Yunan korsanlığına terk edilmesi  hayli düşündürücüdür. Burada yaratılan karanlığı dağıtmak, yetkililerin görevidir. Aksi halde tarih karşısında ihanet damgası yemekten kurtulamayacaklardır.  

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI