UTANMA DUYGUSU ÜSTÜNE ŞİİRLER

UTANMA DUYGUSU ÜSTÜNE ŞİİRLER

internet sayfalarında gezinirken UTANSIN başlığını taşıyan üç güzel şiire rastladım. İlk şiir Yaşar Nezihe Bükülmez adında bir şairin. 1924 Yılında FERYATLARIM adını verdiği kitabında yer almış. Necip Fazıl Kısakürek bu şiiri çok sevmiş olmalı ki, hemen kaleme sarılıp UTANSIN diye bir şiir de O yazmış. Fetullah Gülen Hoca durur mu; 1984 yılında SIZINTI Dergisinde aynı başlıkla, aynı duyguyu işlemiş.

2005 Yılında KARDA LEKE VAR adlı kitabı/ı>T) çıktığı zaman, elbette bu sözünü ettiğim şiirlerden haberim yoktu. Aynı konuyu, aynı başlıkta işlediğimi, biraz gurur, biraz şaşkınlıkla fark ettim.

Yunus Emre'nin kendisini Tarif

ederken:"Ete kemiğe burundum, Yunus

diye göründüm"demesi İNSAN olmaya

yetmez. Bir Arap Bilgini de " insan

mutfakla hela arasına döşenmiş bir

borudan ibarettir" demiş. Oysa insan

olmanın hamurunda sevmek,

sevinmek, gülmek, ağlamak, kızmak,

korkmak, utanmak gibi yüzlerce

"haslet" vardır. "Erkekler ağlamaz" diye

saçma bir söz söylenir. Hayır!

Ağlamasını bilmeyen erkek, bence

eksik yaratılmış demektir. Utanma duygusu da insan olmanın

hamurunda vazgeçilmez bir mayadır

diye düşünüyorum. Bu dört şiiri

okuduktan sonra sizlerle aynı

düşünceyi paylaşacağımızdan eminim.

1)UTANSIN

Bahçıvanın suçu ne ki

Gül solduysa hazan utansın

Duyup kalbimin feryatlarını Bülbüller ağlamaya utansın

Ben ışıl ışıl bir yıldız idim Düştüysem yere gökyüzü utansın,

Gül soldu ise hazan utansın Cürmü ne ki bağban utansın

Duysun da figan-ı kalb-i zarım Zar etmeğe bülbülan utansın

Bir ahter-i şuledar idim ben Düştüm yere asman utansın

Çiğnenmedeyim cuyuş-i gamla Bu halime hakdan utansın

Oldumsa zelil teessüf etmem Zillete koyan zaman utansın

Şimdi siperim bela-yı kahra Bi-laneyim aşiyan utansın

Faş etmez idim bu raz-ı aşkı Afaka çıkan figan utansın

Feryadım ederse halkın bizar Bundan bana ne cihan utansın

Şu haline bak utan diyorlar Ol afet-i bi-aman utansın

Çeşmimden akan sirişk-i ale Baksın da sebep olan utansın

Bu şiir-i hazini Neziha Duysun da şairan utansın Yaşar Nezihe Bükülmez Feryatlarım 1924

2)Utansın

Tohum saç, bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

Eski çınar şimdi noel ağacı; Dallarda iğreti yaprak utansın!

Ustada kalırsa bu öksüz yapı, Onu sürdürmeyen çırak utansın!

Ölümden ilerde varış dediğin, Geride ne varsa bırak utansın!

Ey binbir tanede solmayan tek renk; Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın Necip Fazıl Kısakürek Çile 1962

 

3)UTANSIN

Sen çalış, olmazsa alem utansın ... Yardıma koşmayan kalem utansın

Kanatlan üvey kim hele kanatlan Sana yol vermeyen mekan utansın

Akıncımız akıp gitti dönmedi, Dönmeyip yerinde seken utansın

Koca umman taş taş olup devrildi Bu ülkeden gelip geçen utansın

Mimarlar çekip gittiler çoktan Çıraklık bilmeyen kullar utansın

Var olup boyatlı(batıl) bir yoktan Hakk-ı söylemeyen diller utansın

Ey canını fedaya and içmiş baş! Sen çek git yoluna, kalan utansın Fetullah Gülen Sızıntı Dergisi 1984

4)UTANSIN

Dünyanın çivisi çıkmış tutmuyor Ülkeyi bu hale koyan utansın Derdim çok ağır kantar çekmiyor Şu fakir milleti soyan utansın

Yurdumun insanı solgun benizli ölüm döşeğinde kadınlı kızlı Kimseler bilmiyor halimiz gizli Zam üstüne zammı koyan utansın,

Dağ gibi birikmiş fakirin ahi Çalıp çırpmamak onun günahı Senin de Allanın onun Allahı Kene gibi şişip doyan utansın

Ahlaksız teklifler aldı yürüdü Üç kuruş için ar namus çürüdü Nice insan eğri yolda yürüdü Tomarla parayı sayan utansın

Ergin im, şairlik var diye serde Zehir arıyorsun balda şekerde Sen bari sızlanma durduğun yerde Aç mide sesini duyan utansın

ibrahim Ergin Karda Leke var 2005

YAZARIN DİĞER YAZILARI