NEYİN PAZARLIĞI

NEYİN PAZARLIĞI

 

Her ne kadarda kölelik 1926 yılında Milletler Cemiyeti tarafından yasaklansa da; günümüzde köleliğin kalktığını söylemek yanlıştır!..

Sanayileşmeyle beraber kalkan kölelik, sanayileşmeyle birlikte başka evreye dönüşmüş oldu. Sanayi devrimiyle başlayan bu sisteme kapitalizm denmektedir. 18. Yüzyılda sanayi devriminden önce insanlar ağırlıklı olarak tarıma, şehirlerde emeğiyle üretilen ürünleri satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Sanayi devrimiyle birlikte; aynı standartta seri üretilen ürünler sayesinde iktisadi hayat ortaya çıktı. Sistem her düzeyde üreticinin ve üretenin bilgi düzeyini yükseltti. Bundan dolayıdır ki; feodal yapıdaki ilkel kölelik yapısı, modern kölelik yapısına dönüşmüş, sömürü acımasızca devam etmiştir. Bu sömürü sayesinde burjuvazi çeşitli evreler geçirerek emperyalizmin önü açılmıştır. Burjuvazinin göreceli demokrasi ve insan hakları söylem ve eylemleri emperyalizme dönüşünce, kapitalizmin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. 

İlk insanların ürettikleri ürünlerin ancak kendi ihtiyaçlarını karşıladığından kölelik veya sömürü gibi bir olgunun olmadığını, birçok araştırmacının birleştiği noktadır. Ne zaman ki, üretimin artması, üretim araçlarının belli kişi ve grupların eline geçmesi sömürüyü artırmış, kölelik ve insani olmayan birçok olgu, olay yaşanmıştır.

Günümüzde yaşanan, yaşatılan acıların tek nedeni sömürünün ta kendisidir. Bunun için dünyayı kana bulayan, insanları yerlerinden, yurtlarından eden anlayışın temelinde insanı sömürmek vardır. Yugoslavya’da, Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da, Suriye’de vb. gibi ülkelerde yaşanan yerlerde, insanların yerlerini, yurtlarını terk etmelerinin nedeni bu sömürü sistemidir.

Ülkemizde bulunan üç milyona yakın Suriyeli mültecinin yaşadıkları acıları anlatmak, yazmak; ne deftere sığar, nede günlerde söyleşilere! O acıları da tam anlatmamız mümkün değildir! En kötüsü de bu mülteciler üzerinden “at pazarlığı” dediğimiz, Başbakanın, “Kayseri pazarlığı.” diyebildiği çirkinliğe bürünmüş olmasıdır.

AKP Hükümetleri, kapitalizmin en son aşaması olan emperyalizmle bütünleşerek, mültecileri mal ve hizmet aracı yapıp köleleştirmiştir. Mülteci sorununa neden olan emperyalizm, mültecileri alıp satmakta hiçbir sakınca görmemektedir. Ülkemiz, ne yazık ki; insanlık dışı bu pazarlığa girip insanların köle olarak alınıp satılmasına “Kârlı çıktık” diyerek öğünmekteler.

Mülteciler üzerinden yapılan pazarlıklar, Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nu yöneten devlet adamlarının Mondros Mütarekesi’ni imzalayanların söylemine benziyor. Her ikisi de yaptıkları anlaşmaları kârlı ve başarılı sanıyorlar. Her iki pazarlığın merkezinde insan yoktur!..

“Yurtta sulh, cihanda sulh.” anlayışını terk etiğimiz sürece ülkemiz karanlıktan aydınlığa çıkamaz. Bizi laik, demokratik, hukuk devletine dayalı bir anlayışın yönetime gelmesi sayesinde ülke, karanlıktan, aydınlığa çıkarabilir!..

Saygılarımla.

Kemal GÜRBÜZ

14.03.2016

             

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI
  TOTALİTER REJİM UYGULAMALARI  İTALYA ÖRNEĞİ: FAŞİZİM DERS-2 haberi

TOTALİTER REJİM UYGULAMALARI İTALYA ÖRNEĞİ: FAŞİZİM DERS-2

“Totaliterlik kavramının İtalya’da yine Mussolini tarafından siyasi literatüre kazandırılmış olması nedeniyle yine Mussolini tarafından kullanımı yaygınlaştırılan faşizm ile totaliterlik çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. …İtalya’da da ...
TOTALİTER REJİM UYGULAMALARI İTALYA ÖRNEĞİ: FAŞİZİM DERS-2
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN haberi

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN

Değerli eğitimci, MEB Başmüfettişi (Emekli), Şair ve Yazar, Sayın Yadiğar SARI’YA bırakalım sözü.   2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN   Sayın meslektaşlarım, Sevgili öğrenciler; 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının sağlıklı ve başa ...
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN
NEREYE GİDİYORUZ haberi

NEREYE GİDİYORUZ

NEREYE GİDİYORUZ (Ülkenin düştüğü duruma bakın)   Türkiye’nin dış politikada geldiği nokta içler acısı. Sadece dış politikada mı içler acısı? İç politikada da bir bilinmezliğe sürüklenmiş gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yurtta barış, ...
NEREYE GİDİYORUZ
GİDİŞAT HAKKINDA BİR YORUM! haberi

GİDİŞAT HAKKINDA BİR YORUM!

GİDİŞAT HAKKINDA BİR YORUM!   Türkiye’de, “dediğim dedik, çaldığım düdük” bir anlayış yönetim başında. Yasamayı, yargıyı, yürütmeyi tek adama bağlayan, tek adamın, “Astığım astık, kestiğim kestik” anlayışı; ülkeyi kaosa sürüklemektedir. Yoksul ...
GİDİŞAT HAKKINDA BİR YORUM!
MİZAH! haberi

MİZAH!

MİZAH!     Mizah; Komedi, Güldürü, Eleştiri, İroni ve Hiciv sanatıdır.   “Meyve veren ağaç taşlanır.”   Bu deyim, Anadolu’da çok kullanılır. Bunun açılımı; bir ağacın meyvesi varsa, meyve veriyorsa, meyveye ulaşmak için her ...
MİZAH!
 BİR ÇINAR DEVRİLDİ! haberi

BİR ÇINAR DEVRİLDİ!

    BİR ÇINAR DEVRİLDİ!   Can dostlarımdan birini daha kaybettim, beklemediğim bir anda! Bir ‘Cumhuriyet’ çocuğu olan, Cumhuriyeti kuranlara minnetini her yazısında dile getiren; gazeteci, yazar, hümanist, aydın bir değerimizi kayb ...
BİR ÇINAR DEVRİLDİ!
AYBÜKE’LER ÖLMESİN haberi

AYBÜKE’LER ÖLMESİN

AYBÜKE’LER ÖLMESİN   “Uyan Aybüke’m uyan, uyanmaz oldu,   Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldu.” Şenay Aybüke Yalçın’ın “Mağusa Limanı” ile söylemeye başladığı türkü, arkadaşlarının klibi ile devam ediyor. “Batman’da PKK’lı teröristler t ...
AYBÜKE’LER ÖLMESİN
NEYİN PAZARLIĞI haberi

NEYİN PAZARLIĞI

NEYİN PAZARLIĞI   Her ne kadarda kölelik 1926 yılında Milletler Cemiyeti tarafından yasaklansa da; günümüzde köleliğin kalktığını söylemek yanlıştır!.. Sanayileşmeyle beraber kalkan kölelik, sanayileşmeyle birlikte başka evreye dönüşmüş oldu. ...
NEYİN PAZARLIĞI
NEYİN PAZARLIĞI haberi

NEYİN PAZARLIĞI

NEYİN PAZARLIĞI   Her ne kadarda kölelik 1926 yılında Milletler Cemiyeti tarafından yasaklansa da; günümüzde köleliğin kalktığını söylemek yanlıştır!.. Sanayileşmeyle beraber kalkan kölelik, sanayileşmeyle birlikte başka evreye dönüşmüş oldu. ...
NEYİN PAZARLIĞI