KARİA’DA BULUNMUŞ İLGİNÇ BİR OBJE, SAÇ KESME BIÇAĞI (İKİNCİ DEFA)

KARİA’DA BULUNMUŞ İLGİNÇ BİR OBJE, SAÇ KESME BIÇAĞI (İKİNCİ DEFA)

 

Devrim Gazetesinde aynı konu ile (06.09.2018) tarihli yazdığım yazı edindiğim izlenimlere göre büyük bir ses getirdi. Üzerinde yaşadığımız tarihi topraklarda yaşanmış gelenek ve dini törenler hakkında çok önemli olaylara ulaşmak olanağı veriyordu.

Daha önce hiç bilgi sahibi olmadığım bu konuda merakım kamçılandı, bundan önceki Lagina ve Panarama yazılarımın ardından konuyu ikinci defa gündeme getirme cesaretini kendimde buldum.

Bu yazım da benim yaşadığım coğrafyada (Karia) bulunmuş çok ilginç, muhtemelen saç kesme bıçağına ait olacaktır.

Bu bilgiler Ergün Laflı ve Hadrien Bru’nun “Hair Dedication in Caria: An Inscribed (bronze) Blade from Stratonikeia yazısından özetlenmiştir.

Konu edilen saç kesme bronz bıçak İzmir’de Bayan Berna Oğuz’un özel koleksiyonunda olup Müzece tescillidir. Bayan Oğuz bu bıçağa 2017 yılında sahip olmuştur.  Bahse konu yazıtlı bronz bıçağ’ın ilk sahibi Karia’da Alabanda antik kentinde bir mezar içinde bulmuştur. Uzunluğu 82 mm, yüksekliği 30 mm, kalınlığı 1-2 mm arasıdır.

Önce bu ilginç bıçağın resmi buraya konulmuştur.(İkinci defa) Bıçağın ahşap bir sapı olduğu sanılmaktadır.

Bıçağın A yüzünde 3 satır, B yüzünde ise 5 satır yazıt bulunmaktadır.

A yüzü

Paionoios, //Dionyisos oğlu //Hierokome köyünden

Burada bir açıklık getirmek isterim. Tanrıça Hekate’nin tapınağının bulunduğu alan Lagina olarak bilinir. Bu isim sonra Leyne’ye dönüşmüş, bugün ki ismi Turgut’tur. Yukarı bıçak da görülen yazıtta HIERAKOME olarak geçmektedir. Harita da görüldüğü gibi bu yer Lagina veya onun çok yakınındadır. Yani yazıtın A yüzünde ismi geçen Dionyisos oğlu, Paionoios Hekate tapınağının olduğu Lagina köyündedir.

B Yüzü

Stratocles // Theon oğlu // Kaliorga köyünden // Kombria’da genç bir adam Karia için altın değerinde olan harita (ekli) içinde açıklamalara yer verilecektir..

Alabanda (Bugün Aydın Araphisar) objenin bulunduğu antik kent, Stratonikeia (Bugün Muğla Yatağan ilçesinde kazıların devam ettiği antik kent)

Bronze bıçağın B yüzünde ise Kombria’lı genç bir adam olan, Kaliorga köyünden Theon oğlu Stratocles ismi yer almaktadır.

Daha da araştırdığımda burada yapılan Kutsal saç kesme törenleri ile ilgili internette Ayşen Sina’nın bir yazısına rastladım.

Dört yılda Panamara’da kutsal saç kesme törenlerinin yapıldığı, saçları kesilen genç erkeklerin saçlarının tapınakta bırakıldığı bilgilerine ulaştım.

Bunların sonucu bıçağın B yüzündeki yazıtta ismi geçen Theon oğlu Stratocles’in Panarama kutsal alanında bulunan Kombriya törenlerinde saçları kesilen genç bir adam olabileceği köyü olan Kaliorga’nın Panamara kutsal alanına çok yakın bir yer belki de Bağyaka (Baykuşlar) mahallesi olabileceğidir.

Burada tekrar Yatağan için çok önemli haritaya bıçak yüzündeki yazılara tekrar yer verilmiştir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI