TÜRKİYE’NİN VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN ÇOK ÖNEMLİ

TÜRKİYE’NİN VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN ÇOK ÖNEMLİ
MATEMATİKÇİLERİNDEN BAHRİ VEDAT ALPMAN (1903-1983) II
MEHMET BİLDİRİCİ

Kastamonu Lisesi’nden sonra Fen fakültesi Matematik ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’na girmiş ve buradan 1928 yılında mezun olmuş, Balıkesir matematik öğretmenliğine atanmıştır.
Balıkesir Lisesi’nde 1 ve daha sonra da 6 yıl Samsun Lisesi’nde çalıştıktan sonra 1935 yılında zamanın Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan tarafından  Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde Matematik kürsüsünü
kurması istenmiş ve matematik derslerini vermeye başlamıştır.
Ankara’da ayni zamanda Polis  kolejinde de matematik hocalığı yapmıştır. Bahri Vedat Alpman  Samsun’da iken güzel bir Çerkez kızı Şükriye Hanım  ile evlenmiş (1932) ve Ankara’ya geldikten sonra da bir kızı olmuştur. Saime Ülker (1939),….
Ankara Gazi Enstitüsü’nden sonra 1946 yılında o zaman ki adıyla Yıldız Teknik Okuluna Müdür Yardımcısı ve Yüksek Matematik hocası olarak atanmış ve aynı zamanda  da İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Yüksek Matematik Kürsüsüne atanmış, 1969 yılına kadar görev
yapmış, sayısız Matematik kitaplarını yazmış veya yabancı dillerden çevirmiştir. İTÜ Makine Fakültesi’nde Yüksek Matematiğin kurucusu sayılabilir. Bahri Vedat,  Prof. R. WEYRİCH nezaretinde çalışırken çok iyi bildiği (çalışarak öğrendiği) İngilizce ve Fransızcasına ilave olarak Almanca öğrenmiş daha sonra da Rusça bir matematik kitabını anlayabilmek uğruna Rusça ders almıştır.
İTÜ’den emekli olduktan sonra  1969 yılında Ege Üniversitesi Matematik
Kürsüsünde ders vermek üzere emekliliği kaldırılarak ve  sınavlardan geçerek Profesörlüğe atanmış, Bornova’da lojmanda oturarak 1973 yılında emekli olmuştur.
Bahri Vedat Alpman’ın başından onurlu ve acı olaylar da geçmiştir.
Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretmen iken Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun dersine girmiş, dinlemiş ve kendini tebrik etmiştir. Daha sonra ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün oğulları Ömer ve Erdal’a
matematik dersi vermiştir. Köşkten gelen araba ile Çankaya’ya götürülmüştür.
İki acı olayı da vardır. Samsun Lisesi’nde iken bir öğrenci velisi
tarafından lojmanının penceresine bomba konulmuştur. Bu olay üzerine Samsun’dan ayrılmıştır.
İkincisi Makine Fakültesinde 29 Mart 1950 tarihinde Prof. Feyyaz Gürsan bir öğrencisi tarafından sınıfta bırakıldığı için öldürülmüştür. Bu sırada  Selma Soysal ve Bahri Vedat Alpman da
oradadır. Bahri Vedat de öldürülmek istenir. Selma Soysal ile onun odasına kaçarlar ve kapıyı arkadan kilitlerler.
Mesleği uğruna ölüm tehlikeleri bile atlatan Bahri Vedat çok yönlü bir kişidir. Edebiyata meraklı idi, Yahya Kemal Beyatlı ile dosttu, Türk Müziğine ve makamlarına meraklı, 15 günde bir olan Şan sineması Türk Müziği konserlerini kaçırmazdı. Çok kitap okur, görev dışındaki saatlerini evinde geçirirdi. Şair olan babası gibi onun da aruz vezni ile yazılmış birçok şiiri vardır.  Yahya Kemal Beyatlı’nın bir şiirine yazdığı  aruz vezinli tahmis ünlü şairimiz tarafından takdir
edilmiştir.
Yüksek Matematik konusunda yazılmış pek çok kitabı vardır.
1.Geometri Problemleri (3 cilt) Milli Eğitim Bakanlığı
2.Analitik Geometri Problemleri (4 cilt) Arı Kitabevi
3.Yüksek Matematik Problemleri (3 cilt) (Fransızcadan tercüme)
Bunlar en önemlileridir. Ayrıca Liseler için çeşitli matematik kitapları vardır.
Kızının da babası ve dedesi gibi tıp dışında Türkçe ve Fransızca
şiirleri vardır.
Prof. Dr. Saime Ülker Öneş’in 2 çocuğu vardır. Kızı Deniz S.Öneş
Amerika Birleşik Devletleri Minnesota Üniversitesinde “Endüstriyel
Psikoloji” Bölümü’nde Profesördür ,oğlu ise Süha Remzi Öneş büyük
dedesinin ismini taşımakta ve Yüksek İnşaat mühendisi olarak
İstanbul’da çalışmaktadır.
Değerli bir matematikçi olan Bahri Vedat’ın bu ilginç hayatını okuyunca Anadolu ve Rumeli coğrafyasında geniş bir gezi yapmış olacaksınız.

Bilim adamları sayılmalı saygı duyulmalıdır. Yoğun işleri yanında
zaman ayırarak bu bilgileri sunan ve bir döneme açıklık getiren
SAYIN PROF. DR. SAİME ÜLKER ÖNEŞ’E SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM…

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI