TÜRKİYE’NİN VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN ÇOK ÖNEMLİ MATEMATİKÇİLERİNDEN BAHRİ VEDAT ALPMAN

TÜRKİYE’NİN VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN ÇOK ÖNEMLİ
MATEMATİKÇİLERİNDEN BAHRİ VEDAT ALPMAN (1903-1983)
MEHMET BİLDİRİCİ
Bahri Vedat Alpman 1946-1969 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde (İTÜ) Yüksek Matematik dersleri verdi, bu konuda yazdığı ve çeviri yaptığı pek çok kitabıyla
matematiğin anlaşılmasını ve öğrenilmesinde öncülük yaptı. Pek çok mühendis yetiştirdi.
 Derslerinde her dakikayı değerlendiren bir kişi idi. Zaman kaybetmemek için bir yandan sağ eli denklemleri yazarken, sol eliyle de tahtanın boşalan yerlerini silerdi.
Ben İTÜ de ilk yıl (1957) Makine Fakültesi’nde okudum, ikinci yıl tekrar sınava girerek İnşaat Fakültesi’ne yatay geçiş yaptım. Bahri Vedat’ın bir yıl öğrencisi oldum. Derslerinden davranışlarından çok etkilendim.
Mezuniyetten yıllar sonra İTÜ de hocalarım isimli bir dosya hazırlayıp WEB siteme yerleştirdim. Ama itiraf edeyim bu siteye koymak için Bahri Vedat hakkında çok az bilgiye ulaşmıştım. Daha sonra İTÜ Matematik Profesörü olan meslektaşı Selma Soysal ile 2002 yıllarında tanıştım, matematik konusunda üniversitenin geçmişi hakkında uzun süre sohbetlerimiz oldu, bilgiler aldım Selma Hanım’dan Bahri Vedat Alpman’ın bir kızı olduğunu öğrenmiştim. Ama kendisine ulaşamamıştım.
O fırsat 2017 yılında karşıma çıktı. Hocamın kızı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Allerji ve İmmünoloji  uzmanı İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim dalı başkanı olan emekli hocası Prof. Dr. SAİME ÜLKER ÖNEŞ beni aradı.
Babam Bahri Vedat Alpman’ı bugünkü nesil tanısın istiyorum, Web sitenizde İTÜ Hocaları ile ilgili sizin çalışmalarınızla karşılaştım.

Görüşmek mümkün mü? Diye sordu ve böylece tanıştık. Kendisini Şişli de bulunan muayenehanesinde ziyaret ettim.
Bahri Vedat Hocanın hayatı bir roman gibi, kızı ile tanışınca işler biraz kolaylaştı. Onun anlatısına göre; büyük dedesi Çorum’un Kepçeli ailesinden Yunanistan Vodina’ya (Edessa) yerleşen Vodina Müftü ve Müderrisi Hüseyin Nushi Efendi’dir. (Çorum 1790- Vodina1891) Hüseyin Nushi Efendi’nin küçük oğlu Abdül Baki Efendi (Vodina 1790-1858) Müderris onun da oğlu Hüseyin Zühtü efendi (Müderris ve
hattat) (Vodina 1815-1873). Bahri Vedat hocanın babası ise Hüseyin Zühtü efendinin oğlu son Osmanlı şair ve yazarlarından Hasan Remzi ‘dir.  Hasan Remzi Bey Vodina 1873 doğumlu ve 1922 tarihinde Konya Karaman’da vefat etmiştir. Bahri Vedat hocanın annesi ise Yanya da doğup Rodos’ta 1319 tarihinde  vefat eden Saime Esma Hanımdır.

Babası Hasan Remzi Bey Rodos adasına  II. Abdülhamid‘i hicveden yazıları nedeniyle sürgüne giderken vapur İzmir’e yanaştığında dışarı çıktığı için tutuklanır. Eşi Saime Esma Hanım 9 aylık hamile, bu olayın üzüntüsü ile  vapur Rodos yolunda Sisam Adası’na (SAMOS) varıldığında doğum yapar. Yanında anneanne Naime Hanım vardır.

Deniz üzerinde doğduğundan Bahri ve güzel huylu, yüzlü anlamında Vedat adı verilen çocuk dünyaya gelir. Anne Loğusa hummasından hayatını kaybeder ve Rodos Müslüman mezarlığına gömülür.
İLERİDE BÜYÜK BİR MATEMATİKÇİ OLACAK BAHRİ VEDAT’IN TARİHİN BÜYÜK VE İLK MATEMATİKÇİSİ PİSAGOR (PYTAGORAS) (M.Ö. 570-469) İLE SAMOS ADASINDA DOĞUMU ÇOK İLGİNÇTİR.
Bahri bebek anneannesi ile Rodos’a yerleşirler. Bahri Vedat babası ile hayatında hiç karşılaşmaz ve baba da onları hiç aramaz. Bahri Vedat’ı anneanne büyütür. Ölünce o da Rodos Müslüman mezarlığına gömülür.
Yıllar sonra torunu Ülker Rodos’ta bu mezarları ziyaret eder. Bahri Vedat’a Türkçe bilmeyen Rum bir sütannesi bulunur. Rodos’ta büyüdüğünden Rumca ve İtalyanca öğrenir. Zira Rodos 1912 de İtalyan
yönetimine girdiğinde Bahri Vedat sadece 9 yaşındadır. Anneannesini de kaybeden Bahri Vedat ortada kalır İstanbul Sarıyer’de uzak bir akrabası olan Eczacı aile sahiplenir ve yanında çalıştırmak ister ama Bahri Vedat okumak istemektedir. Parasız yatılı olarak Kastamonu
Lisesi’ne kaydolur. Ek olarak gazetelere yazı yazarak ve memleket aşkını ifade eden şiirler yazarak biraz para kazanır.1921 yılında İzmir’in işgali ile duyduğu üzüntüyü “Güzel İzmir’e” isimli bir şiiri
ile dile getirmiştir.


Güzel İzmir’e
Yollarına gönül bağladığımız
Ey esir sevgili, ey güzel İzmir!
Yetişir bu kadar ağladığımız,
Gel şu alevlenen matemi dindir!
Ses verdin ahıma tam iki yıldır
Girdik günahına tam iki yıldır
Sorduk: Allah’ına tam iki yıldır,
Suçumuz nedir ki içirdin zehir.
Seni sayıkladık, andık her gece,
Tanrı’ya yalvardık açık, gizlice
Nice kanlı yaşlar akıttık nice
Ah, yeter, o siyah perdeyi indir.
Bir gün ayrılınca vurulduk sana,
Sanki can verirken geldin imana
Şimdi, ayrılarak gittiğin yana
Dalar gözlerimiz, yaşarır, erir.
Derdinle kalbimiz bir düğüm gibi
Çözdükçe bağlanır, hep ölüm gibi
Senin uğradığın şu zulüm gibi.
İdbara uğrayan var mı bir esir.
Vurgun yetimin kısıldı sesi,
Ak saçlı ananın durdu nefesi,
Kırıldı gencin aşkı, hevesi
Hülyamıza gir de bizi sevindir.
Yosma kızlarının gül yüzü solmuş
Yiğit efelerin hep unutulmuş
Arslan yatağına tilkiler dolmuş,
Âh ü figanlar yürek eritir.
Yoluna can veren İnönlerinde
Malta’da inleyen yâd ellerinde
Gün, gece yalvaran Tanrı yerinde
Hepsi âşıkların öz milletindir!
Genç kızların saçın dağıtıp yoldu,
Sana yaş dökmeyen gözler kör oldu
Göklerin kulağı figanla doldu,
Melekler ağladı, alarak tekbîr.
Yaktı can evini hıçkırığımız
Sensiz kaynayamaz hiç, kırığımız
Yansın başucunda ay ışığımız,
Sen de bir yıldız ol, ruhumuza gir.
Açtık bağrımızda sana bir mezar,
Gel gömül oraya, yaramızı sar,
Bizi bu ayrılık öldürdü, kurtar,
Gel kavuşalım…ah, artık yeter.                  Bahri Vedat / Mart 1921

(devamı var)

YAZARIN DİĞER YAZILARI