“GÜLYABANİ”LER OLMADAN..

                 “GÜLYABANİ”LER OLMADAN..

    Egemen anlayışların istedikleri, devleti kullanma şeklini sağlamak için, insanları sürekli tali konularla-sorunlarla uğraştırmak zorundadırlar. Devlet denilen olgu ortaya çıktığından beri bu kural asla değişmemiştir. Çünkü asıl talepleri ötelemek için dikkatleri başka taraflara çekebilmek için bu gereklidir de.. Devleti herkesin beklentilerine yanıt üretecek biçimde  kullanmak işlerine gelmediği için sürekli başka noktalara kanalize etmek zorundadırlar düşünce ve talepleri. Devlet olanaklarından daha çok ve en çok yararlanabilmek için bu olanakların toplum tarafından kullanılması ,kullanılma isteği onların “rızklarını” keseceği için kendileri için kullanılması peşindedirler her zaman, Yani devlet harcamalarının  halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yaparsa kendilerine düşen payın azalmasından korkarlar her zaman. Örneğin devlet herkese iş bulmaya-yaratmaya kalkışsa ne olur? Devlet herkese konut yaratmaya kalksa ne olur” egemenlere aktarılacak kaynakların kurumasını getirir bu. Onun için ne diyorlar? Devlet iş vermek zorunda değildir. Herkes başının çaresine baksın.. Herkese iş vermek zorunda olmayan devlet ise varsıllara varsıllık olanaklarını yaratmakta rahatça kullanılmaktadır.

   Devlet bir araçtır aslında. Bu aracı kim kullanıyorsa öncelikle ona hizmet edilir. Bu aracı kullanan anlayışların onu ya bir azınlık öngörülerine göre kullanabilir ya da çoğunluk ihtiyaçlarına göre kullanabilir. Bu yüzden devlet tüm ekonomik güçlerin devleti değil egemen güçlerin devleti olarak görev yapar. Yani böyle yapması istenir. Çünkü tüm görevlerini isteklere uygun olarak yapmak zorundadır.

   Devletin bu özelliğini gözlerden uzak tutmak için herkesin devleti imajı yaratılmak istenir her zaman. Herkesin devleti diye bir devlet anlayışı yoktur devlet felsefesinde. Devlet çeşitlerine baktığımız zaman herkesin devleti diye bir devlet şekli bulunmamaktadır. Ama ne yazık kı çoğu antidemokratik toplumlarda böyle bir devletten söz edilebilmektedir. Devletin böyle görülmesi için de  bir takım zorlamalar getirilir gündeme. Yani bu devleti kabul etmeyenlerin suçlu sayılması gibi, birtakım korkular içinde yaşaması gibi etkenler yaratılır toplumlarda. İstenilen devlet anlayışlarını yaratmak için de her toplum kendi özelliklerine uygun Gülyabaniler yaratırlar. Benim istediğim gibi, benim düşündüğüm gibi kabul etmezsen devleti  Gülyabaniler gelecek seni yiyecek türünden öcüler salınır etrafa. Böyle öcülerle baskı altına alınmak istenir toplum.. Egemenlerin istediği gibi düşünmeyen  ve eylemeyenler bu öcülerle korkutulur her zaman..

    Bizde son altmış yılın  büyük ölüleri yaratılmıştı. Egemen anlayışların beğenmedi ve karşı olduğu her düşünce ve eylem Kömünizm öcüsüyle susturulmakta istenmiştiler. Egemen anlayışın beğenmediği tüm düşünceler bu öcünün ağına düşürülüyordu. Bu öcü ise en büyük suçlu salımaya yetiyordu insanları. Hangi insanları? Demokrasi isteyen hak ve özgürlükler isteyen evrensel kültüre görü duyan düşenen herkesi vatan hainio olarak göstermeye yetiyordu bu öcü.

    Yaratılan öcülerden biri etkisini ve baskısını, çeşitli nedenlerden dolayı zayıflattı zaman yedekte bekleyen yeni öcüler sürülürde piyasaya.. Komünizm öcüsünden sonra en güclü öcü BÖLÜCÜLÜK olarak ortaya çıkarıldı. Bu öcü son oy vermede bile kullanıldı. Kim ki istenmeyen oyu tercih ediyorsa bölücü ilan ediliyordu

   Tüm öcü yaratma düşüncesinin arkasında egemenlerin istediği devlet şeklini, kullanım şeklini gerçekleştirmek vardı. Sakın eleştirme sakın karşı durma yoksa seni bu öcülerden biriyle yok ederim deniliyordu insanlara. Çoğunluk da suçlu duruma düşmemek için bu öcülere boyun eğiyordu.

   Bu GÜLYABANİLER ortada durduğu için yani dolaştırıldığı için kimse yapılanları sormuyor sorgulayamıyordu. Oysa devlet adına ne konuluyorsa ortaya hepsinin nedeni vardır. Bu devletin işleyiş gereğinden doğmuyordu. Kullanan anlayışın gerekli görmesinden doğuyordu. Ama sorgulama ve eleştirme kültürü olmayan toplam niçin neden böyledir diye soramıyordu. Örneğin geçmişte bir FON lar ekonomisi yaratılmıştı. Bu fonlarda birikenlerin birilerine aktarılması öngörüsü vardı. Nitekim hep öyle yapıldı ve kime ne kadar aktarıldı  bu fonlardan kimse bilmiyordu ve sormuyordu. Belki de soramadığı için.. Sorgulama gücünden yoksun bırakıldığı için belki soramıyordu.

 Son günlerin bir fona benzer uygulaması daha karşımıza çıkarıldı. Devletin emeklilikle ilgili kurumları kuruluşları varken bir de özel emeklilik kuruluşları üretildi. Devlet bu kuruluşlara  bir miktar katkı yapmaktadır . Bireysel emeklilik düşünde olanların katkılarıyla beraber ,tıpkı fon ekonomisinde olduğu gibi bir kaynak ortaya çıkmaktadır. Bu kaynağın birilerine kredi olarak, bütçe yamalaması olarak kullanıldığını biliyoruz. Ama kimseler buna neden gerek duyulduğunu sormuyor ve sorgulamıyor.. Bu uygulamanın amacı ek emeklilik olabilir mi? Buna kimin ihtiyacı var acaba/

   Hele bir sorun hele bir sorgulayın.. Neden yapılıyor bunlar diye merak edin yahu.

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI