ESKİDEN YOK MUYDU YÖRÜKLERİMİZ?

               ESKİDEN YOK MUYDU YÖRÜKLERİMİZ ?

  Son yılların modası haline geldi “yörüklük” gösterileri.Bir TV proğramında yaşlı bir amcanın dediği gibi,eskiden üç-beş geçmezken bu gün yerden biten derneklerin düzenlediği şölenlere akın akın geliyor insanlar.Üstelik herkes yörüklük yarışında kendini en önde sunuyor.Bunların çoğu eskiden nerelerdeydi dersiniz?Bu derneklerin düzenlediği yörükler günlerinde ortak söylemYÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK VE TANITMAK VE DE GENÇLERE ANLATMAK OLUYOR.Bu derneklerin bir başka gösterisi de bol bol ayranlı –börekli ve de 2gelin alma törenli2 oluyor.Sanki geçmişte sadece yörüklerde gelin alma törenleri vardı gibi bir imaj mı oluşturulmak isteniyor?Her gösteride bu tür sözde etkinlikler sergileniyor.Ama bunları kültür diye geleceğe mi su.nmak gerekir/Amaçlanın ne olduğunu anlamak zor geliyor bize..

    Toprağa yerleşme ile birlikte toplumların kültürel oluşumları şekillenmeğe başlamıştır.Toprağa dayalı yaşamı sürdüremek için elbette ona en uygun araç ve gereçleri yaratmak gerekliydi.Köy yaşamı.ev yapımı,sokak anlayışları yanısıra günlük yaşamı kolaylaştırıcı ne kadar çok araca ihtiyaç varsa zamanla hepsini üretmek zorunda kalmıştı insanlar.Bu zorunluluk da kültür denilen olguyu getiriyordu.Yeni ihtiyaçlar oluşunca da bunları karşılayacak araç gereçlerin yapımı gelişecekti.İşte bu  varolanların tümüne kültür diyoruz.b.Yani kültür insanların yarattığı değerler toplamı olmuştur.

   Bu açıdan bakılınca yörüklerin kendilerine özgü yarattığı hangi farklı değerleri olmuştur sorusu çıkıyor önümüze.Bu farklılıktan dolayı hangi değere bu yörük kültürüdür dememiz gerekir

    İnsanlık tarihine bakılınca toprağa yerleşmeden önce yaratılan birkaç değerin dışında bu toplumların geliştirdiği ve sonradan kültür diyebileceğimiz hangi değerler çıkıyor önümüze.Toprağa yerleşmeden önce tüm toplumlarda bir “yörüklük2görüntüsü olmuşturBu görüntü sadece bize has bir özellik değildir.Kimi toplumlar bu görüntüyü uzun süre sürdürebilmiştir ama kimileri kısa sürede sürdürüp yerlaşık hayata geçmiştir dünyada.Bu görüntüyü en uzun sürdüren toplumlardan biri olmuşuz.Yani yörüklük denilen yaşam biçimi bizde öbür toplumlardan daha uzun sürmüştür.Tek farkımız bu olmuştur ötekilerden.

   İlkel toplyumlardan günümüze dek sürüp gelen9 yaşam örneklerini ise tarihi kalıntılar ve bulgular göstermektedir,Çanak –çömlek,kaşık,bıçak,ev çeşitleri topraktan yapılmış kaplar gbi örnekler yerleşik toplumların örneklerini veriyor bize.Yörük kültürü diye övündğümüz araç ve gereçlerin ne olduğunu ise çoğumuz bilemiyoruz.Kıl çadırlar,yoğurt ayran gibi  değerlerin bulguları olmuyor tarihi kazılarında.O zaman nasıl bir kültürden söz edilebilir ki?

   Bu açıdan bakıldığı zaman,son yıllarda türetilen “yörük derneklerinin” neden bu kadar hızla yayıldığını anlamak zor geliyor.Bu yörkler dediğimiz insanların aklına yeni  mi geldi yörüklükleri? Kendilerini yen mi keşfettiler yoksa?

    Bu soruyu sorduğmuz zaman akla ne geliyor dersiniz?Düne kadar yörüklüklerini sergileme ihtiyacı duymayanların neden son yıllarda bu ihtiyacı duyar olduklarını merak etmemek mümkün mü/Kim onlara siz kendinizi  yeniden keşfedin talimatını verdi dersiniz/Çon değil on-onbeş yıl önce bunları göremezken bu gün her ilde birden fazla dernekleriyle ortaya çıkmasının bir amacı olabilir mi?

   Bir kültürün özelliklerinden söz ederken onun bilime.sanata,hukuk ve felsefeye katkısını da düşünmek gerekir.Çünkü insanlığı bu güne taşıyan bu ayanda ürettikleri yarattıkları değerlerdir.Bu değerleri gelecek kuşaklara aktarabilirsek eğer kültürün varlığı ve zenginliğiyle övünebiliriz..

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI