23 NİSAN’I ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDEN ATATÜRK!

23 NİSAN’I ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDEN ATATÜRK!

Modern insan deyince akla ilk gelen isimdir ATATÜRK.

Atatürk’ün modernliği ilkokula başladığı Selanik yıllarından başlar.

Kendisine sorulduğunda Medrese eğitimini değil, askeri eğitimi ister.

Bu isteğin gerisinde yüksek zekalı çocukların belirtisi vardır.

Atatürk, çökmek üzere olan imparatorluğun çöküş nedenlerini çok iyi bilmektedir.

Ona göre hurafelerin, modern toplumlarda yeri olmamalıdır.

Osmanlıyı oluşturan ayrı etnik yapıdaki tebaalar, laik bir disiplin altına alınmalıdır.

Askeri okullardan mezun olup gittiği kıtalarda arkadaşlarına ilk söylediği sözler bunlardır.

***

23 Nisan 1920’yi doğuran toplumsal gelişimlerin tümünde O’nun imzası vardır.

O, tek adamlığı padişahın ve sadrazamının gıyabında çoktan mahkum etmiştir.

O’nun Amasya’da, Sivas’ta, Erzurum’da topladığı kongreler tek adamlığı reddeden modern dünyasının çok seçkin tezahürleriyle doludur.

O’nu Ankara’ya yönelten irade halkın gerçek ve büyük iradesidir.

O’na göre bu iradenin yasama, yürütme ve yargı güçlerini temsil edecek olan milletvekilleri İstanbul’da değil, Ankara’da toplanmalıdır.

O’na göre Ankara 600 yıllık başkentin, 1920’lerdeki tek seçeneğidir.

Aynı yaştaki padişahın egemenliği halkın temsilcileriyle Ankara’da bir araya gelmelidir.

23 Nisan 1920’de açılan TBMM onun için hayatta kutsanacak en büyük siyaset tapınağıdır.

Bu tapınağın ançasına yazılacak “Hakimiyet bila kaydü şart milletindir” özdeyişi önce Türk çocuğunun kalbine yazılacaktır.

Kalbinde bu yazıyla büyüyecek Türk çocuğunun modern kimliği ve kişiliği bu tapınağın ihtişamlı bayrağını yüzyıllar sürecek bağımsızlık duygularıyla geleceğe taşımalıdır.

***

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin Menteşe temsilcilerinden Ankara Müftüsü Börekçizade Rifat Efendi’yi özel olarak değerlendirmek lazımdır.

Atatürk’ün emriyle ve seçimiyle Menteşe Milletvekili olan Rifat Börekçi, Atatürk’ün boynundaki İstanbul’un idam fermanını yani Fetvai Şerife’yi Ankara Fetvasıyla bozan yüce bir din adamıdır.

Kendisine yeni bir hayatın yolunu açan Rifat Börekçi’yi Atatürk, Menteşe ile ödüllendirmiştir.

Çünkü Atatürk en dar zamanda kendi etrafında toplanmış olan bir avuç Muğlalıdan son derece memnundur.

O bir avuç Muğlalının isimlerini yeniden bir kez daha bu satırlara sığdırmanın onuru içindeyim.

Kendisine harp akademilerinden buyana arkadaşlık eden Orgeneral Mustafa Muğlalı bunların arasındadır.

Savaş karargahlarında yanından hiç ayrılmayan büyük gazeteci Fethiyeli Yunus Nadi Abalıoğlu, bir avuç Muğlalıdan biridir.

1918’de seçilmiş olduğu Osmanlı Mebusan Meclisi Üyeliğini, 1950’li yıllara kadar devam ettiren Bodrumlu Hilmi Uran, bur avuç Muğlalının içinde siyasi rüştüyle kendini gösteren ender aydınların başındadır.

Kendisini 1947 kurultayında CHP Genel Başkanlığına getiren İsmet İnönü’nün mükemmel sezgisi de bu görüşümüzü doğrulayan en büyük belgedir.

Yine yaşamı boyunca Menteşe Milletvekili olarak çalışan Şükrü Kaya, Ziraat,  Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarını kuran büyük bir Muğla aydınıdır.

Milli mücadelenin Ankara Emniyet Müdürü olan Muğlalı Rifat Ayaydın, Atatürk’ün gözdeleri arasındadır.

Rahmetli ziraatçı Suat Özbek ile çiftçi rahmetli Sedat Özbek’ten dinlediğim anılarından dayılarının aynı zamanda Türk musikisinin önemli bestekarları arasında olduğunu öğrendim.

Bodrumlu yargıç Yusuf Hatemi Şahımoğlu’nun milli mücadele yıllarında Çerkez Etem’e karşı yürüttüğü tenkil hareketinin, Demirci Kaymakamı olarak kendisine Atatürk nezdinde saygı kazandırdığını biliyoruz.

Yokluk ve darlık yıllarında kendi yanı başında emrine giren bir avuç Muğlalıdan Atatürk o kadar büyük memnuniyet duymuştur ki, bu memnuniyetini boynundaki idam fermanını kaldırmış olan Ankara Müftüsü Rifat Börekçi’yi Menteşe Milletvekili yaparak, misliyle ödemek istemiştir.

Muğla’ya olan bu özel sevgisi nedeniyle Büyük Atatürk’ü bugün yeniden anıyoruz.

***

TBMM’nin açıldığı günlerde Atatürk huzuruna gelen iki önemli Muğlalıyı modern Cumhuriyetin yapı taşları arasına yerleştirmiştir.

Muğla merkezin değerli evladı Ziraat Yüksek Mühendisi Zihni Derin’i Ziraat Genel Müdürü yapmıştır.

Türkiye çay tarımının banisi Zihni Derin’in cumhuriyet yolculuğu bu seçimle başlamıştır.

Zihni Derin’le beraber huzura gelen Bodrumlu veteriner hekim Ahmet Şefik Kolaylı’yı İstiklal Savaşının Süvari Kolordusu Komutanı Orgeneral Fahrettin Altay’ın emrine vermiştir.

Ordunun şap hastalığını önleyen ve tedavi eden veteriner hekim kendisidir.

***

29 Ekim 1923’te ilan edilen Türkiye Cumhuriyetinin ilk ulusal bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

Bu bayram modern insan Atatürk’ün dünyada benzeri olmayan büyük bayramdır.

Bu bayramı Türk çocuğuna armağan eden Atatürk’ün bütün hasletleri Türk ulusunun geleceğini yücelten askeri ve ilmi donanımlarla yüklüdür.

Bu bayramın Türk çocuğunun ruhi ve maddi gelişimine erişilmez noktalarla, ulaşılmaz çizgilerle katkı yapmasını isteyen Büyük Atatürk 97 yıldan buyana Türk çocuğunun gerçek önderi olduğunu kanıtlamıştır.

Kendisinin yukardan beri işaret ettiğimiz modern kişiliğin “Ayyaşlık” diye küçümseyen çapsız insanların günümüz uygarlığından ne kadar geride kaldıkları gün gibi aşikardır.

Gelecek günlerimiz 23 Nisan’ı yaratan modern insanların eseri olacaktır.

Gelecek Atatürk’ün büyük sezgisiyle işaret ettiği gibi bilimin ve teknolojinin eseri olacaktır.

97. yılında Türk çocuğuna bizzat Atatürk tarafından verilmiş olan bu bayramı her zaman olduğu gibi büyük gönül hoşluğuyla ve engin yurt sevgisiyle kutlamaktayız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI