COĞRAFYA’NIN BEDELİ…

COĞRAFYA’NIN BEDELİ…

‘’ Ülkelerin izleyecekleri politikalar coğrafyalarında saklıdır ‘’ 
Napoleon Bonaparte


COĞRAFYA KADERDİR.

Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı coğrafyada ,Asya ve Avrupa kıtaları arasında doğal bir köprü konumunda bulunan Türkiye topraklarının büyük bölümünü oluşturan Anadolu,bu özelliğinden dolayı tarih boyunca istilalara ve işgallere uğramış ve Anadolu topraklarında 14 uygarlığın yeşermesine neden olmuştur.

Anadolu, çeşitli ırkların, dillerin ve dinlerin düğüm olduğu Balkanlar ve Kafkasların yanında ,ilk yazının ve yazılı kanunların bulunduğu ; ilk uygarlıkların ve semavi dinlerin ortaya çıktığı Orta Doğu ile çevrilidir.Bu bölgeler tarih boyunca sürekli kargaşa içinde kalmıştır.Bu durum günümüzde de sürmektedir.

 

CETVELLE ÇİZİLEN SINIRLARLA OLUŞTURULAN YAPAY DEVLETLER.

 

I.Dünya Savaşı devam ederken 1916’da İngiliz subay Mark Sykes ve Fransız subay George Picot tarafından imzalanan Sykes –Picot Antlaşması  sonucunda Osmanlı İmparatorlu’nun Arap toprakları  İngiltere ve Fransa arasında paylaşılmıştır.Bu antlaşlaşma ile cetvelle çizilmiş yapay sınrlardan oluşan bir çok devletler kurulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra bölgede oluşturulan bu yapay devletler ve bölgede yürütülen ‘’ mikro milliyetçilik ‘’ politikası, artı petrol ve Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin SSCB’ye sınır komşusu tek NATO üyesi ülke olması ülkemizin jeopolitik önemini arttıran etkenlerdir.

COĞRAFYANIN BEDELİ

Jeopolitik konumundan dolayı benim Avrupa'da imrendiğim ülkelerin başında Portekiz gelir.Portekiz Avrupa’nın en batısında yer alan İber Yarımadası üzerinde yer almaktadır.Bu yüzden  Portekiz’in Birisi Atlas Okyanusu ! ,diğeri de İspanya olmak üzere iki komşusu bulunmaktadır.

Türkiye ise tarih boyunca hep coğrafyasının bedelini ödemiştir.Haçlı Seferleri,Moğol istilası ve Timur tehdidi bunlara örnektir.Daha sonraki süreçte ise Rusya sıcak denizlere açılma konusunda önünde en büyük engel olarak Osmanlı Devleti’ni görmüş ve sürekli Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca bir politika gütmüştür.

Bizim tarihimizle Rusların tarihi ters zamanlıdır.Bizim çöküşe geçtiğimiz dönemde onlar yükselişe geçmiştir.Bu yüzden son dönemlerde yapılan savaşları büyük oranda Rusya kazanmıştır.Her iki devletin I.Dünya Savaşı sonunda yıkılmalarının ardından yerlerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği (SSCB)  arasındaki ilişkiler II:Dünya Savşı sonunda Sovyetlerin Türkiye’den toprak ve üs talep etmelerinden dolayı bozulmuştur.

Türkiye ,Rus korkusundan ABD ‘nin koruyucu şemsiyesi altına girmek için NATO’ya katılmıştır.SSCB ile  sınır komşusu olan tek NATO üyesi ülke olmasından dolayı da ; NATO’da ABD’den sonra en büyük orduyu beslemek zorunda kalmış ve bunun sonucunda bütçesinin çok büyük bir bölümünü savunma harcamalarına ayırmıştır.

ÜLKEMİZİ OMUZLAYIP BAŞKA YERE TAŞIMA ŞANSIMIZ YOK.

Yeni Zelanda coğrafi konumundan dolayı kendisine yönelik bir tehdit olmadığı için hava kuvvetlerini feshedip, savaş uçaklarını satışa çıkarmıştır.Türkiyenin Yunanistan’la yıllardan buyana çözülemeyen sorunlardan kaynaklanan gerginliği,Irak ve Suriye’deki durum ve terörden dolayı böyle bir şansı yoktur.

Bu durumda , ülkemizi omuzlayıp başka bir yere taşıma şansımız olmadığına göre, bize düşen sorunlarla iç içe yaşamayı öğrenmektir.Bunun da yolu etkili bir tarih bilinci edinmekten geçer.

Bu konuda biz tarih öğretmenlerine çok büyük bir sorumluluk düşmektedir.Tarih dersini okullarda hiç sevilmeyen sıkıcı ,ezberci niteliğinden kurtarmalıyız.Tarih bilinci edinmenin ‘’milli bir görev olduğu gerçeğini öğrencilerimize kazandırmalıyız.Üzerinde yaşadığımız coğrafya bunu zorunlu kılıyor.Böylece ülkemize karşı tarih önündeki sorumluluğumuzu birey olarak yerine getirmiş oluruz.

Yılmaz Bozkurt 27.02.2015

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI