Künye

GAZETE VE OFSET MATBAA
Gazetemiz Eski Sahipleri
Müteveffa
Melda-Ünal TÜRKEŞ

Kuruluş Tarihi: 19 EKİM 1960
Yayın Türü: Günlük Siyasi Gazete
Yıl:59 
 
Yerel Süreli Yayın ve İmtiyaz Sahibi
Mahir ATEŞ 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Nazife ERSÖZ ŞAHİN  
 
Muhabir:
Altar Zeyhan

Muhabir:
Melis ATEŞ

Muhabir:
N. Aslı ATEŞ
 
Muhabir:
Sakin KOŞAR

Yazar:
Ekrem ORHAN
 
Sayfa Editörü:  G.Güliz KARAOĞLAN

İDARİ ve BASKI YERİ: DEVRİM GAZETE VE OFSET MATBAA
Adres: Kurşunlu Cad. 17/A MUĞLA
Web Sitesi:www.mugladevrim.com.tr
0  252 - 214 37 85  Fax: (0 252)- 212 57 07 
E-mail: devrimgazetesi@gmail.com