TARIMSAL ÜRETİMDE ARACIYI ASGARİYE İNDİRME FORMÜLÜ

DENGELİ PLANLI KALKINMA

 

TARIMSAL ÜRETİMDE ARACIYI ASGARİYE İNDİRME FORMÜLÜ

 

Ülkemizde fahiş fiyatlarla tüketiciye ulaşan ürünler çok ucuza tüketiciye ulaştırılabilir.

Ülkemizin her yerinde tarımsal ürün planlaması DENGELİ PLANLI KALKINMA PLANLANMASI kapsamında yapılmalıdır.

Köylü ve çiftçi için, bilinçli ve modern tarım uygulamasına geçmesi için her türlü destek verilmelidir.

 “PLANLI TARIM YAPILMALI ve DESTEKLENMELİDİR.”

Bu konulardaki görüşlerim, başka bir yazımda açıklanacaktır.

Bu yazımda Üretici ile Tüketici arasındaki aracıyı asgariye indirme formülünü anlatacağım.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, aracısız ürün pazarlamasında etkili ve yetkili olmalıdır.

Öncelikle TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ online sistemi ile birbirine bağlanarak, bulundukları yerlerde bankacılık ve sigorta hizmetlerini yapabilecek hale getirilmelidir.

Köy ve beldelerde banka istihdam etmek masraflı olduğu için banka yoktur. Bazı bankacılık hizmetleri (kredi gibi)  tarım kredi kooperatiflerince görülebilmektedir.

Bu hizmetlere ilaveten vatandaşın mevduatının, en azından bir kısmının bu kooperatiflerce muhafaza ve değerlendirilmesi, birçok kişiyi şehirlere taşınmaktan kurtaracaktır.

Köylü ve çiftçi ürettiği ürünün satılması esnasında parasını buradan tahsil edebilecektir.

E TARIM SATIŞ SİSTEMİ KURULUMU

Tarım kredi kooperatifleri bünyesinde; Üreticinin ve perakende satıcının veya tüketicinin ulaşabileceği alım satım için E TARIM SATIŞ SİSTEMİ oluşturulmalıdır.

 “E TARIM SATIŞ SİSTEMİ” ile üretici ve tüketici arasındaki aracılar asgariye indirilecektir. Bu program ürün planlamasında otokontrolü getirecektir.

Üretici,  E TARIM SATIŞ SİSTEMİNE herhangi bir ürünü, ne kadar üreteceğini veya ürettiğini belirtir.

Perakende satıcı veya tüketici E TARIM SATIŞ SİSTEMİNE ne kadar ürün talep edileceğini belirtebilir.

Hatta üretici ile perakende satıcı arasında E TARIM SATIŞ SİSTEMİ ortamında ön sözleşme de yapılabilir.

Böylece ürün planlaması, pazarlama öncesinde yapılabilecektir.

Bu alışveriş bilgisayar ortamında Tarım Kredi Kooperatiflerinin onaylamasıyla ve Tarım kredi kooperatiflerince kaparo alınarak yapılabilir.

Ya da üretici, hangi ürünün ne zaman üretileceği ve ne kadar olgunlaşacağını sitede ilan edebilir, talep edenler o günün şartları ile anlaşma yapabilir.

KALİTE KONTROL EKSPERLİĞİ

Bu pazarlama sisteminde alım ve satım güvencesi için ÜRÜN KALİTE KONTROL EKSPERLİĞİ kurumu kurulmalıdır.

Gıda, ziraat mühendisleri ve ziraat teknikerlerine ÜRÜN KALİTE KONTROL EKSPERLİĞİ eğitimi verilmeli ve sorumlukları belirlenmelidir.

Üretim ve pazarlama aşamalarında, ürünü talep eden kişilerin ürünü görmeden alabilmesi için KALİTE KONTROL EKSPERLERİ’ne sorumluluk verilerek, kalite kontrolü yapmaları sağlanmalıdır.

Ürün konusunda talep eden (alıcı) ve üretici (satıcı) arasında anlaşma sağlandıktan sonra üreticinin bağlı bulunduğu yerdeki Tarım Kredi Kooperatifine bağlı veya bağımsız KALİTE KONTROL EKSPERLERİ’nce ürünün kalitesi belirlenir. Piyasa koşullarında maliyet hesapları dikkate alınır.

Böylece ürünün fiyatı ortaya çıkar. Alıcı kişiler, ürünün bulunduğu yerdeki tarım kredi kooperatifi aracılığı ile bilgisayar ortamında talep eder.

KALİTE KONTROL EKSPERLERİ’nce, ürünün kalite tespiti yapıldıktan sonra, alıcı, ürün bedelini, alıcının bulunduğu yerin kooperatifine bloke eder.

Ürünün fiyatı belirlenip ödeme bloke edildikten sonra, ürün paketlenir. Ve bu konuda kurulacak taşıyıcı sistemine ya da ambara verilir.

Ürün taşıyıcı şirketleri tarafından tüketiciye teslim edilir.

Üretici; ürünü, alıcıya, tarım kredi kooperatifi aracılığı ile KALİTE KONTROL EKSPERİ garantisinde göndermiş olur.

Mal teslim alındıktan sonra ödeme yapılır.

Malın tesliminde anlaşmazlık durumunda, tüketicinin bulunduğu bölgedeki ürün kalite kontrol eksperi devreye girer ve üründe bozulma veya varsa kalite eksikliği değerlendirilir. KALİTE KONTROL EKSPERİ onayıyla kooperatif üreticiye ödenmesi gereken bloke edilen ürün bedelini serbest bırakır ve öder.

ÜRÜN DESTEKLEME SİSTEMİ

Halen uygulanmakta olan doğrudan gelir desteği derhal kaldırılmalıdır. Birçok arazi sahibi bu destek nedeniyle tarlasını boş bırakmaktadır.

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ yerine ÜRÜN DESTEKLEME SİSTEMİ getirilmelidir.

Tüketiciye ucuz ürün ulaştırmak için bazı ürünlerde sübvansiyon yapılabilir. Pazarlanan her ürün için alınan satış belgesi karşılığında %100’e varan oranlarda sübvansiyon ya da destek primi verilmelidir

Bu durumda ürün tüketiciye en ucuz fiyatla ulaşmış olacaktır.

ÜRÜN ÜRETİLMEDEN PAZARLAMA

Bilgisayar ortamında; üretim öncesi pazarlama yine Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ve kefaletiyle yapılır. Ürün için, üretim öncesi sözleşme yapılabilir.

Bu pazarlama düzenlemesi; Aracının azalmasına neden olacak, pahalılığı azaltacak, ürünün daha yüksek fiyattan değerlendirilmesini, üretim planlamasını ve üreticinin ürününü değerinden değerlendirilmesini sağlayacaktır.19.02.2019

 

Nazif TOPALOĞLU

YAZARIN DİĞER YAZILARI