MİRAS HUKUKU ORTADAN KALDIRILIYOR MU?


Ortaçağ'da iktidarda bulunan krallar, şahlar, padişahlar v.b. iktidarlarını "Tanrının yeryüzündeki temsilcisi" olarak gördükleri, her uygulamalarını tanrı adına yaptıkları için kullarına, tebaalarına ya da hükmettikleri sınırlar içinde yaşayan insanlara hesap vermek zorunda olmadıklarını düşünürler ve uygularlardı. Bununla beraber hükmettikleri sınırlar içinde yaşayan tüm toprakların, insanların, kadınların, kızların, malların da tek sahibiydiler.

***

1789 Fransız Devrimiyle birlikte yayınlanan "Yurttaş Hakları Bildirgesi" temel ilkeleri arasında,

-İnsanlar özgür ve haklar bakımından birbirine eşit şekilde doğarlar ve öyle kalırlar.

-Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve zulme karşı direnme hakkıdır.

-Her türlü egemenlik, esas olarak, ulusundur. Şeklinde devam eder!

Fransız Burjuva Devrimi, ekonomik, mülkiyet, mirası da içine alacak şekilde serbest ticareti destekleyen Liberal demokratik bir rejimi de öngörür. Bunu yaparken çeşitli yasal-anayasal düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir.

Cumhuriyet ise "Kimsesizlerin kimsesi" olması yanında tüm çağdaş hukuk dâhil, Anayasasının 2. maddesinde; "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiğine bağlı, başlangıçta belirlenen temel ilkelere dayanan, demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletidir." Hükmü konmuştur. Anayasanın 35. maddesi "herkesin mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğunu" belirtmiştir.

Atatürk'ün katkılarıyla kurulan İş Bankası, bugün iktidarın saldırısı altındadır. Daha önce de Faşist, Darbeci Kenan Evren tarafından el konulan İş Bankası, Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilmişti! Bugünkü iktidar neden Atatürk'ün İş Bankası hisselerine el koyma gereğini hissediyor? Atatürk hisselerinin yönetimini CHP'sin idaresine bırakmış, gelirlerini de Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna aktarılmasını istemiştir. Atatürk'ün bu vasiyeti, vefatından sonra hiç aksatılmadan yerine getirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün İş Bankası hisselerinin hazineye aktarılması talimatı vererek 10 gün içinde de bu işin bitirilmesini istemiş ve "Mevzuat belli, CHP'sin süreci nasıl işlettiği belli" diyerek çarpıtmayı da ihmal etmemiştir. Bu tam anlamıyla bir skandal, hukuk tanımamazlıktır. Çünkü daha önce denenen ve hukuktan geri dönen kararları da görmezden gelmektedir.

Miras hukukuna yapılan bu darbe, Ortaçağ anlayışıyla eş anlamlıdır. Eğer bugün bu hukuksuzluk yolu açılırsa; hiç kimsenin evi, arsası, şirketi, dükkânı, kısaca malı mülkü güvencede değildir. Bir emirle insanların her şeyine el koymanın önü açılmış olur. Bu tür yönetim biçimlerine de siz sayın okuyucular karar versin! 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'sinin idaresinde bulunan İş Bankası hisselerine neden el koymak istiyor? İddialar çok ama ben birkaçına yer vereyim.

Atatürk'ün vasiyeti olan hisselerin gelirinin CHP'sine aktarıldığını bahane ederek, CHP'sine karşı zafer kazandığı imajını yaymak istiyor.

Bu ekonomik buhranda yoksulluktan, işsizlikten, kötü yönetimden bahsedilmesinin önlenmesini sağlanıp gündem değiştirmek istiyor.

İş Bankası hisseleri önce hazineye, oradan da "Varlık Fonuna" aktararak geçmediğimiz ama hazine garantisi verilerek finanse edilen yol, köprü, tünel geçişlerine (milyarlarca dolar) aktarmak istiyor. Ayrıca "Varlık Fonu" denen bu kuruluş, göstermelik denetim dışında, hiçbir denetime de tabii değildir.

Atatürk'ün miras yoluyla bıraktığı hisselere el konmasının neden olacağı tahmini sonuçları şunlar olabilir!

Hiç kimse malının, mülkünün, canının güvende olduğuna inanmayacak.

Hukukun üstünlüğüne değil, güçlülerin hukukunun üstünlüğüne inanacak.

Hukukun üstünlüğü, hukuk güvencesi olmadığı için yurt dışından sermaye akışı ve yatırımlar duracak.

Yurtiçi sermaye yurt dışına kaçacak.

Beyin göçü son yıllarda artmıştı, daha da artacak.

Yoksulluk, yoksunluk, işsizlik arttığı için yolsuzluk, hırsızlık, mafyalaşma, terör v.b suç örgütlerinin de aratacağından sosyal patlamalar yaşanacak.

Kısacası, ülke ve ülkem insanları bir çıkmazın içine sürüklenecektir!

Saygılarımla.

 

Kemal Gürbüz

Şair, Yazar-Devlet Sanatçısı

16.05.2020        

YAZARIN DİĞER YAZILARI