Kütüphane Haftası mı geldi.?

Kütüphane Haftası mı geldi.? Nedir Kütüphane haftası? Başka mercekten.

Kütüphanelerin eski nostaljilerine dönmek çok daha yüz  yüze iletişimde, yüz yüze okuma etkileşimlerinde daha başarılı olacağı inancını taşıyorum.

Artık elektronik çağın,  bilgi teknolojilerinin artması giderek bu etkileri ortadan kaldıracağı duygusunda biraz etkileniyorum.

İşte , bilgisayar girdi internet nedeniyle  çocuklar, öğrenciler, halk  Kütüphanelere uğramaz oldu. Bir evdeki veliden dahi bunu kolaylıkla işitebilirsiniz. Artık internet var.

 İnternet ne kadar bilgiye ulaşmakta ve kullanıcısının ne kadar doğru bilgiye ulaştığının tartışılması eğitim programlarına alınması lazımdır.

Geçen gün yazılı basının dahi elektronik ortamdan sürdürüleceğini okumuştum.

Pekala  Kütüphane ortamları  giderek kaybolacak mıdır?

Elle dokunulan sevginin, elle dokunulan kitabın , bir gazetenin veya  kitabı araştıracak bir okuyucunun  araştırma heveslerini daha çok geliştirdiğini yani insanı üretimde geliştirdiğini düşünüyorum.

O sistemde teknolojinin gereklerine  inandığım kadar,  giderek kaybedilen  okuma alışkanlığının elektronik ortamdan kaçarak, Kütüphanelere gidilmesi gerektiğine daha çok inanıyorum.  Okuma alışkanlığının gelişmesi için de yeni ders yönetmelikleri ile  okuma politikalarının desteklenmesini  hepimizin bildiği ve üzerinde durduğu şeyler  olarak düşünüyorum..

Düşünün bir Kütüphanede bir gazete odasında okuyucuların sabah gazete  okuduklarını ve yorumladıklarını.

Ya da kitap ve insan , sevgi ilişkisinin güçlendiğini. Çok şeyi kazandıracaktır.

Bu sene Kütüphanelerin temasını “ Yeni nesil çocuklar, yeni nesil Kütüphaneler “ olarak seçmişlerdir.

Halk Kütüphanelerinde özellikle merkez Kütüphaneler kendi binaları bulunan yerlerde son yıllarda   çok güzel kaynak ve hizmet aldılar.

Ancak hep yazdık ve dedik!

İlçe Kütüphaneleri  yerel yönetim olanaklarına bırakılmadan kendi binaları için projelendirme yoluna doğru gidilmelidir.

Yerel yönetim olanakları ile oluşan yerlerde bugüne dek görülmüştür ki,  şu ana dek sağlanan yerlerde Kütüphaneler ile yerel yönetim arasındaki ilişikleri ve işi güçlendirmek yerine,  çoğu kez,   pek çok kez  anlaşmazlıklar ortaya çıkarmaktadır..  O ilişkileri kurmak oldukça güçtür.

Yerel yönetim haklı olarak sizi kendi mülkiyetindeki yerden çıkarabilir. Meclis kararını kendi insiyatifinde kullanabilir. Değiştirebilir.  İhtiyacı olabilir. Her şeye karşın neye hazırlıklı olabilirsiniz?

Gerçek gönüllülük çok  uzun,  zor bir  yoldur…Çok büyük işler, vakit ister.

Çünkü yerel yönetimlerin  politikaları tam olarak kültürü hayata geçirmek gibi önceliğinde  hala yer almamıştır. Yanlış anlaşılmasın elbette yerel yönetim çoğu yerde kültür ve yatırım hizmetlerinin de artık  farkındadır. Uygulamaktadır. Özellikle şehrimizde .

Veya Kütüphaneler sadece içindeki yöneticilerine, görevlilerine  yüklenmemelidir. Hatta terk edilmemelidir. Özellikle bunları ilçe kütüphaneleri için dile getiriyorum. Dedik ki, İl Halk Kütüphaneleri fevkalade hizmet almaktadır . Tüm koşulları ile potansiyelini ve etkinliğini tamamen  ortaya çıkaracak  derecededir.

Tam burada değinecek olursak   yerel yönetim ile oluşmuş bir yöredeki Kütüphanenin varlığı hangi koşullarda bırakılmaktadır?  Hangi olumsuz şartların ve yerlerin içinde, destek görmeksizin, el vermeksizin bir gün hatırlanmış , ne ihtiyacınız var diye sorulmuştur? 

Yerel yönetimin sağladığı çürük ve atıl yerleri  yıllarca oluşturabilmek için çırpındığınız bir Kütüphane varlığı hangi süreç ve işlerden geçmekte, neler geçirmektedir?  Neyle karşı karşıya bırakılmaktadır? Ve pek çok şey daha sayılabilir.

Çabaya bir hayli yol var.  Henüz o yol bir hayli uzun.  Koşalım, birbirimizi , birlikteliğimizi bozmadan, daha yaşanılır Kütüphaneler   için hep birlikte koşalım.

Henüz hiçbirimizin böylesi bir lüksü yoktur. Herkes çalışmalıdır. Herkes koşmalıdır. En üstteki  görevliden,  en alttaki görevliye dek. Kentteki yerel yönetimden  kültüre herkes .

Tüm bunlar bir tek içindeki isimsiz  çalışanlarına bırakılmamalıdır. Hatta  bu programlar için masa oluşturmalıdır.  Yerel yönetimle  kurulmaya çalışılan yerler ve kendi bünyesindeki Kütüphaneler ve sorunları,  çözümleri,  geleceği nelerdir?  Böyle bir paket var mıdır?  Zor koşullardaki yerler neleri etkilemektedir?   Sorunları ile  nasıl baş edecektir?

 Hangi doğru saptamalar ile stratejik gelişmeler ve programlar , hizmetler elde edilir. O oluşturulacak işler için Kütüphaneler masaya gitmelidir.  Çözüm bulmalıdır. Ya da tam bu noktada hemen yereldeki toplantılarda kapatalım diye kolay şeylerle karşılaştırmamalıdır.

Ve bir  Kütüphane Yerel yönetimle oluşacaksa o kütüphanenin gerek yerel yönetim ,gerekse kendi bünyesi için hangi hizmetleri alacaktır bunlar  protokol ile sağlanmalıdır.

O halde tam kapasitede Kütüphanelerin işlev  ve işini, ihtiyaçlarını hatta içindeki o isimsiz bazen güzel, bazen o güzellikte kaybolmuş duygu ve ruhu,   elemanlarını destekleyecek  politikalar  ve işler benimsetilmelidir.

Yani İlçe Kütüphaneleri  artık ivedi çözümler beklemektedir. Halk Kütüphanelerinin yaygınlaşması  ve geliştirilmesi istenirken gözden geçirilecek, yapılandırılacak   ve yatırım kararlarını oluşturacak programlar ve dosyalar masaya konmalıdır.

Bir Kütüphane Haftası’na yaklaşıldığı şu günlerde  bir başka perspektiften değerlendirme aldık.

Geleceğe hayat verecek Kütüphaneler ve Kütüphaneciler sadece Kütüphane Haftası’nda  anımsanacak yerler değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI