BAŞKA YERDE YOK BUNLLAR

                 BAŞKA YERDE YOK BUNLLAR

   İnsanların  yetişmelerine,toplumun öngördüğü insan olmalarına,nasıl davranmaları gerektiğine karar veren yaşadıkları toplumda enjekte edilen anlayış,bakış,duyuş ve düşünüşlerdir.Toplum bunları nasıl istiyorsa insanların bu isteğe uygun yetişmeleri ve şekillenmeleri gerçekleşir.Bunun için eğitimin genel tanımı “TOPLUMA UYGUN İNSAN YETİŞTİRMEK”   olarak yapılmaktadır.Bunun anlamı toplumun istediği gibi düşünen,davranan,yaşayan istenilen davranışları yapabilen insan demektir.İnsanın yaşadığı özellikle doğup-büyüdüğü toplumun kültürüne aykırı bir insan olması zordur.belirli bir dönemden sonra toplumun öngördüklerini aşabilir ama bunu herkes başaramaz.Kimileri bu aşamayı değerler dışına çıkarak gerçekleştirebilir ama çoğu insan değerlerine bağlı olmak zorundadır.yani kendisine  sunulan değerlerine uygun davranmak zorundadır..Toplum baskısı denilen bir yönlendirme ile öngörülenleri yapan insan iyidir buna uymayan ise kötüdür toplum için..

      Gazetelerin ilk sayfalarında sergilenen insan özellikleri toplumun öngördüğü özellikler değildir çoğu kez.çünkü bu sayfalarda gösterilen insanlar değer dışı davranışlarıyla öne çıkın insanlardır çoğu kez..İster değerlere uygun olsun ister aykırı olsun tüm davranışların gerisinde onları yönlendiren bir anlayış ,bakış,bir kültür vardır.toplumun kültürü  insanlara “Şu durumda şu davranışları yapacaksın” güdülemektedir.Dolayısıyla olumsuzluklar aklaü uygun değil de kültürün uygun gördüklerinden beslenmektedir kimi insanlarda.

 Başka kültürlerde bulunmayan söylemler var kültürümüzde.Örneğin DEVLET MALI DENİZ…diye başlayan bir sözümüz bulunmaktadır.kimileri için bu itici bir sözdür yani böyle davranmaya zorlayan bir deyiştir.dolayısıyla akla uygun olmadığı halde insanların davranışlarına etki edebilmektedir bu bakış ..Bunun yanında BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR gibi bir güdü de bulunmaktadır kültürümüzde.Çalmalara haksız kazançları ne güzel kılıflar yaratmıştır toplumumuz değil mi?

   Buna benzer  o  kadar çok örneklerimiz var ki bunların iyi insan davranışlarına katkı sağladığını kimse söyleyemez.Örneğin BANA YAR OLMAYANI BAŞKASINA YAR ETMEM  gibi bir ilkel bakış pek çok insanın dilinde  e eylemlerinde dolaşabilmektedir bu toplumda.Çocukluğundan beri beyni bir şırınga ile doldurulmuş bir insanın böyle bakmasını sağlıyor bu sözümüz.Bu ilkel bakışın sahibi ise kendini Yar denilene mutlak egemen olmasını   güdülemekten alamamaktadır.yar dilenin bir gönül işi değil dir kendine bağlı olma işi olarak gören yaratıkların yarattığı nice örnekler görülüyor toplumda.Bu yaratıklar kendisi gibi başkalarının da sevebileceğini bile düşünemezler.Kabul bile edemezler..

   Yine kendimize özgü bir  bakışı sergileyenler ilkel bir örneğimiz var bu toplumda.Örneğin Karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmeyeceksin diyor ilkeller öğütlerinde..Şmde beyni bu şırınga ile doldurulmuş bir zavallıdan kadına saygı,kadın hakları gibi düşünce ve davranış bekleyebilir misiniz?

  Başka bir deyişimiz ise KIZINI DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER  zehiridir  beyinlere akıtılan..Bu kültürle yetişen bir yaratıktan normal insan davranışı beklenebilir mi?Çünkü bu zehirle şişirilmiş beyinler için kızın aklı yok düşünecek gücü yok onun yerine babası  düşünmelid ir. Bu kafalar kızlarını okutur mu hiç?.

   Bir örnek ise şu ünlü DAYAK CENNETTEN ÇOKMADIR sözümüz olmaktadır. Mademki cennette dayak vardır insanların neden cennetlere    g itmelerini öneriyorsunuz beyler?Cennet dayak varsa ne işimiz var orada..Bu bakış dayakla terbiye anlayışını körüklemiyor mu?..

  Kültürümüzün bu aykırı örneklerini temizlemeden normal insan davranışların beklemek  hayal olur bu toplumda..ne dersiniz acaba?

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI