EGEMEN ANLAYIŞLARIN FELSEFE DÜŞMANLIĞI

 

 

 

                      EGEMEN  ANLAYIŞLARIN  FELSEFE DÜŞMANLIĞI

 Dünyanın her yerinde  egemen anlayışların en büyük korkusu felsefe olmuştur. Antik çağdan  beri süre gelen bir korkudur bu..Çünkü felsefenin öngördüğü insan modeli DÜŞÜNEN,ARAŞTIRAN,SORGULAYAN  İNSANDIR  her zaman..Değerlerine bağlı ve tüm önceliklerini değerlere vermiş bir insandır bu model..Egemen anlayışların öngördüğü insan ise koşulsuz BİAT ve İTAAT  kültürüne uygun duyan düşünen,söyleyen insandır.Onun için felsefenin öngördüğü insanla bu insan anlayışı asla uyuşmamaktadır.

    Felsefenin öngördüğü düşünen,duyan,sorgulayan insan aklına özgürce kullanmasını beceren insandır.Buna göre aklını kullanamayan ise hiçbir zaman özgür düşünme ve davranmasını beceremez.Felsefenin insanı  kul değil BİREY dir.Çünkü kul,biat ve itaat dışına asla çıkamaz.Felsefe bu zinciri kırmak için önceliklerini kullanır..

    Egemen anlayışların istediği insan modelini üretmek için felsefenin tüm anlayışlarına aykırı olan bir eğitimden yanadır egemen anlayışlar.Tarihin her döneminde ve toplumunda bu kural değişmemiştir.Tüm eğitim proğramlarını tüm eğitim düzenlemelerin i  bu doğrultuda yapar egemenler. Özelllikle  ilk olarak felsefeye saldırılar.Felsefenin kendi anlayışlarına uygun insan yetiştirmesini sağlamak için  çalışırlar.Ders proğramlarını düzenlemeye kalkıştıkları zaman önce felsefe derslerine    saldırılar.İktidarlarını değiştirdikleri zaman da il olarak felsefeye el atarlar kendilerine uygun değişikliklere yönelirler

Şili’de darbeden sonra ilk yapılan düzenleme felsefe derslerinin üniversitelerden bile kaldırılması olmuştu.sonra kendi anlayışlarına uygun bir felsefe eğitimine yönelinmiştir.İranda da Humeyne iktidarında ilk ele atılan konulardan biri olmuştur felsefe.hatta psikolojiyi bile yasaklamışlardır başlangıçta.Sonra kendi anlayışına uygun bir düzenleme getirmiş lerdir.Bizde de Köy Enstitülerinin kapatılmasndan sonra sürekli felsefe dersleriye oynanmıştır

   Egemen anlayışların felsefeye itirazlarından biri de onun ahlaük öğretilerine olmuştur.Ahlak hukuk gibi,din gibi bir kurumdur ama egemenler bunu asla kabul etmezler.Onları için ahlak başlıbaşına bir kurum değil din motifleriyle bezenmiş bir bakış şeklidir.Bu yüzden ahlakyerine sürekli DİN VE AHLAK birlikteliğini kullanırlar.Oysa felsefede ahlak dinden bağımsız ayrı bir kurumdur..Bağımsızlıktan kasıt kendi başına var olmasıdır.

   Ahlakın   olabilmesi için  insanın özgürlük,vicdan,tutarlılık,sorumluluk,duyarlılık özelliklerinin olması ve gelişmesi gerekir.Dinlerin ahlak anlayışlarında ise bunlara asla yer yoktur.Bunlardan biri eksik veya yoksa orada ahlaktan söz edilemez. Bu özelliklerdir ki insanı insan yapan,insanın birey olmasını sağlayan temel ahlak kavramlarıdır..

    Felsefenin bu anlayışı ile egemenlerin ahlak anlayışları asla uyuşmadığı  içindir ki onlar onlar felsefeye  her zaman düşmandırlar.             

   Egemen anlayış dediğimiz şey nedir ki/Kendi anlayışından,bakış açısından farklı olan ve bununla uyuşmayan,örtüşmeyen anlayışlardır egemen anlayış dediğimiz..Kendi doğrularından başka doğru kabul etmeyen kendi anlayışını ve  değerlerini mutlak gören bunlara koşulSUZ   biat ve itaati isteyen anlayışlardır egemen  anlayış.Bunun için demokrasiye tümüyle aykırı bu.Çünkü demokrasinin olmazsa olmazı ANLAYIŞ,SAYGI,HOŞGÖRÜDÜR.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI