HUKUK EVRENSELLEŞMEDİKÇE SORUNLARI ÇÖZÜLEMEZ İNSANLIĞIN


      Hammurabi yasalarından sonra devlet yönetimleri hukuk söylemlerini  öne çıkararak tüm uygulama örneklerini hukukun öngördüklerine göre yaptıklarını söylemekten kaçınmadılar.yalandan da olsa hukukun öngörülerine göre davrandıklarını ileri sürdüler .En koyu baskı yönetimleri bile,dikta yönetimleri bile her fırsatta hukuka uygun davrandıklarını ileri sürdüler.Hiç biri hukuka aykırı davrandıklarını söyleyemedi, Çünkü söyledikleri zaman büyük suç işleyeceklerini biliyorlardı.Bunun için gerçekte hukuka aykırı olduğunu bildikleri halde hukuktan yana davrandıklarını ileri sürdüler.Örneğin  12  Eylül anlayışı bir çocuğun idamına hukukun izih vermeyeceğini bildiği için onun yaşını büyüterek çocuk değil genç biri olduğunu göstermek için  çalıştığını herkes biliyor..yani hukukun izin vermediği bir çocuğun idamını hukukun izin vereceği  yaşa getirerek yapabilmişti. Çünkü aksini yapsaydı tarih boyu vebalin altında kalacaklarını biliyorlardı.böylece yaşı büyütülmüş olan çocuğu değil yasaların izin vereceği bir gencin idamını yapıyordu..bunun için  hukuk dışı bir iş yaptıklarını değil hukuka uygun bir iş yaptıklarını söyleyebilirlerdi artık..Hukuka uydurulmuş olsa bile yapılanın hukuka aykırı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirlerdi.Egemen anlayışlar için gerçekte olmasa bile hukuka uygun hale getirilmiş eylemler de hukuk örnekleri olabiliyordu.

    Hukukta böyle bir kaçamağa izin olmasaydı acaba kim buna  yanaşabilirdi ki? Yani  Bunun bir hukuku aldatma olduğu korkusunu yaşasaydılar. Kim buna yanaşabilirdi ki?  Eğer hukuk evrensellik ölçüleriyle  kuşatılmış olsaydı kim bu tür yalanlara sapmayı göze alabilirdi ki? Eğer hukuk anlayışları bu tür hilelere sapmalara yönelmeye karşı durabilseydi yine birileri böyle bir hileye kim yanaşabilirdi? Onun için hiçbir devlette hukuk hilelerine olanak tanımayan kesin ve katı kurallar  bulunsaydı kimse bu yollara  sapamayacaktı. Demek ki birileri böyle bir bo6şluktan yararlanarak hukuksuz bir eylemi hukuka uygun hale getirebiliyordu dünyamızda.

   Bu boşluğu kapatacak olan nedir? Yani nasıl bir anlayış ve uygulama ile birilerine hukuk hilesi yapmalarına izin verilmeyebilirdi? Biraz ütobik görünse bile bu mümkün olabilirdi. Eğer şu anlayış yerleştirilmiş olsaydı dünyamızda; Hukukun üstünlüğü mutlak  olarak herkes tarafından kabul edilmekle..Hukuk devleti anlayışından  en küçük bir ödün vermeye  bile düşünebilecek insanların bunu düşünmelerine izin veren boşluklar olmasaydı..

      Oysa günümüz hukuk anlayışlarında bunların yapılmasına bir şekilde izin bulunabiliyor.Bunlar yapılabildiği içindir ki  herkes hukuktan yana olduğunu rahatça söyleyebiliyor.Burjuva denilen hukuk mantığı da buna izin verebiliyor. Bir antik çağ düşünürü bu hukukun insanları aldatmak için kolayca kullanıldığını anlatıyor.

  Onların hukuk anlayışlarına göre yaptıkları yasalar öylesine ki bir lastik gibi uzatılıp kısaltılabilir.örneğin bana sokaktan geçen en masum birini bulup getirin.beni onların yasalarına göre   onu ölüme bile mahküm ettirebilirim.

Benzer bir düşünceyi Hitlerin önemli adamlarından biri şöyle  ileri sürüyordu.bana Hitleri öven bir makale getirin ki ben bunu yazanı idama bile götürebilirim.Yani öyle bir hukuk mantığı  var ki ortada bir övgü yazısında bile yazanı mahküm ettirebilir egemen anlayışlar.

     Böyle bir hukuk anlayışı ile her türlü aykırı davranışı hukukun içinde gösterme seçenekleri bulabilir insanlar. Bunun içindir ki hukukun üstünlüğü, hukuk devleti gibi anlayışlar dünyamızda henüz sağlam tabana oturmuş değildir.

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI