ORTADOĞUDA ABD NEYİ KAZINMIŞ OLDU

 

                             ORTADOĞUDA  ABD NEYİ KAZINMIŞ OLDU

Herkes ABD'nin bölgede kaybettiğini söylüyor ama gerçekte hiç de öyle görünmüyor. Çünkü ABD BOP çizimi gereği hedefine  ulaşmış görünüyor. Ama çoğu insan bunu görmek istemiyor. Bakalım gerçekte ABD bir şeyler kaybetmiş mi?

      Yeşil kuşak ve BOP çizimi emperyalizmin dünya pazarını yaratma, bu pazarda kendisine karşı çıkabilecek güçleri bertaraf etme; rakipsiz bir pazar oluşturma. için çizilmişti. Bu güne dek de bunda başarılı olmuş görünmektedir. Çünkü en büyük engel gördüğü Sovyet sistemini çöktürmüş durumda. Sovyetler diye bir rakibi bırakmamış durumda. Sonra onun kullandığı pazar alanlarını bir bir temizlemiş görünüyor. Artık Rusya'nın pazar alanlarını onun ellerinden koparmış durumdadır. Başta Afganistan olmak üzeri Mısır, Libya, Irak, Suriye pazarlarını Rusya eskisi gibi kullanamamaktadır. Yani buralarda Rusya'nın  alanlarını daraltmış durumdadır. BOP çizimi bu Pazar alanlarını Rusyalardan kurtarmak üzerine ihtiyaç olmuştu. Rusya bu Pazar alanlarını eskisi gibi

kullanabiliyor mu? Buna bakarak ABD'nin kayıp ve kazançlarını tartışabiliriz..

  Bu pazarlar arasında Suriye'ye farklı bakmamız gerekir,Rusya şimdilik bu pazarı kullanabiliyor ama Suriye. Eski Suriye değildir bölgede. Gücünden çok şey yitirmiş durumdadır. Dolayısıyla Suriye eskisi gibi bölgede ne İsrail'e kafa tutabilecektir ne de ABD'ye karşı olan Araplara bir ditsek verebilecektir. Çünkü Suriye devleti bölgedeki askeri güc görüntüsünü yitirmiş durumdadır.

 ABD'nin hedefi de zaten güçsüz bir Suriye devleti idi. Ortadoğu'da ise İsrail en büyük korkusu olabilecek Suriye ve Mısır devletleri vardı.Artık bu devletler İsrai'le korku verecek durumdan uzaklaştırılmıştır. İsrail'i zaman zaman bölgede çelmeleyen bir Suriye yok artık.İsraile  tehdit olabilecek bir Suriye yok artık. İsrail'in bölgede dilediği gibi at koşturmasına engel olabilecek ne Suriye ne de Mısır var artık. Böylece İsrail'in en büyük korkusu ortadan kaldırılmış durumda.

İsrailin önünde korkacağı engel olabilecek bir devlet kalmadı artık.

Bundan sonra Golan tepelerini ele geçirme planını yürürlüğe koyabilecektir İsrail,Karşısına çıkabilecek bir arap gücünü bulamayacaktır.

  Bundan sonra Ortadoğu'da ne olabilir?

İsrailin güle güle yeni başkentte oturması mümkün olacaktır. İsrailin en büyük hedefi olan Golan tepelerini rahatlıkla ele geçirmesi sağlanacaktır. Önceden buna engel olan ne Mısır devleti var ortada ne de bir Suriye devleti.

   İşte ABD bu sonuca ulaşmak için Suriye'nin gücünün kırılmasını sağlamıştır.

Zaten Mısırın gücünü çok önceleri parçalamıştı.

    Türkiye Suriye'nin yerine geçebilir mi bölgede?

İzlenen politika bunun şimdilik mümkün olmadığını düşünüyoruz. Yani Türkiye Ortadoğu'da İsrail'in  hareketlerini kısmasına ne kadar etkili olacaktır? Hemen hemen hiç etkili olamayacaktır. Çünkü  ONE MİNUTE  politikasıyla bunu göstermektedir

    Bu açıdan bakılınca ABD Ortadoğu'da kaybetmedi ama acına ulaştı diyebiliriz.

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI