SANATSIZ BIRAKILMIŞ ULUSLARIN UYGARLIKTA YERE VAR MIDIR?

 

 

             SANATSIZ BIRAKILMIŞ ULUSLARIN  UYGARLIKTA YERE VAR MIDIR?

      Büyük adamlarını büyüklüğünü gösteren evrenselliği olan sözler değimlidir/Bu gün bizler de dünya liderlerinin söylediklerini zaman  zaman  kullanırız.

Onun sanatsız kalmış bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuştur dediğini  tüm dünya biliyor bu gün. Uygarlık tarihi açısından çok önemlidir bu tespitleri. Gerçekten baktığımız zaman ulusların sahnesinde yer alan toplumlarda sanatın olmadığı gelişmediği toplumları sahnede göremiyoruz. Nice toplumlar gelip geçmişti tarihti..Kimi krallık olmuş kimi imparatorluk kimi irili ufaklı toplumlar orak anılmıştır. bunların arasında  bugüne dek varlığını sürdürebilen çok az toplum vardır. Bunların varlığını sürdürmesini sağlayan ise sanata bakışları olmuştur.Siz herhangi bir dinci toplumun uygarlıkta önde yer aldığını  görebiliyor musunuz? Uygarlık toplumların bilimle sanatla hukuk ve felsefe ile insanlığa sundukları katkının adıdır .Tarihte yüzlerce toplumdan söz edilir ama onlarca uygarlıktan saz edilemez

Uygarlıklar sıralanırken en eski Çin-Hint uygarlığı, Mezopotamya uygarlığı,Mısır –Girit uygarlığı, Grek uygarlığı,Batı uygarlığı diye sıralanır tarihte.Bu uygarlıkları yapan ise bilimde sanatta hukuk ve felsefedeki atılımları ,insanlığı bıraktıklarıdır.Yani binlerce  t oplum  arasında insanlık adına iz bırakanların çok az olduğunu görüyoruz.Çünkü tum toplumlar insanlık adına kullanılabilen aaç ve gereçleri bırakmadı.üretmedi.Tüm toplumların yerleşim alanlarında yarattıkları değerler haberleşme alanında buldukları tüm araç ve gereçleri aynı şekilde üretmediler.Üretmeleri için onların yaratıcı hayal güclerinin bulunması gerekirdi.Bu yaratıcı hayal gücü de ancak sanatın var olmasıyla ortaya çıkarabilir.sanat insanın yaratıcı hayal gücünün bir ürünüdür çünkü.. Bundan yoksun bırıkalmış toplumların geleceğe bıraktıkları ne maddi araçlar olmuştur ne de tinsel değerler..

   Bu gün belgesellere  baktığımız   zaman    insanların bazı hayvan davranışlarına şaştığını görüyoruz.Hatta insandan daha üstün  görüntüler sunabilen örneklere rastlıyoruz .Uygar denilebilecek insanlarda bile göremediğimiz davranışlar çıkıyor karşımıza..Ancak onlar bu davranışların kendilerinden sonra gelen nesillerine aktaramıyor. İçgüdüsel olarak belki bizden daha iyi örnekler sergileyebiliyor ama hepsi bu.Oysa insan sanat denilen aracı kullanarak gelecek nesillerine çok ama çok önemli aktarımlar yapabiliyor.. Gelecek nesillerin de  devraldıklarını geliştirme şansları vardır .Bu da ancak sanatla mümkündür..

Yaratıcı hayal gücünün gelişmesini sağlayamamış toplumların bilimde ve tüm öteki alanlarda bir şey üretemediğini tüm ihtiyaç maddelerini bile bunu başarabilmiş toplumlardan temin etmek zorunda olduklarını görüyoruz bu gün.Bir iğneye bir aspirine bir ilaca muhtaç olan insanlar onları bulamadığı zaman yaşamlarını sürdüremezler.Onları üretebilmek için de yaratıcı hayal güçlerini kullanmaları gerekir.

Bakmayın siz bazen böyle sanatın içine tüküreyim diyenlere..Onalar tükürdükleri o sanatın ürettiği ihtiyaç maddeleri olmasa yaşamayacaklarını bilmiyorlar mı yoksa?

   Siz siz olun ne sanatı ne sanatçıyı hor görün. O sanat olmasa bizim yaşam damarlarımızın  olmayacağını söylemişti büyük önderimiz..

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI