YENİ KURULAN SİYASİ PARTİ "HEM ÖZGÜRLÜKÇÜ HEM DE LAİK" OLACAKMIŞ

                             YENİ KURULAN SİYASİ PARTİ "HEM ÖZGÜRLÜKÇÜ HEM DE LAİK" OLACAKMIŞ

        Bizim gibi ülkelerde  siyasette içi doldurulamayan bazı kavramlar kullanılır. Bizdeki özgürlükler en geniştir,bizdeki hukuk anlayışı başkalarında yoktur türünden zaman zaman açıklamaları duyuyoruz.Bu içi doldurulamayan kavramlar sadece bir şeyler söylemiş olmak için kullanılır.Birilerine önemli kişi imajını verebilmek için veya yaratmak için kullanılır.Bunu en çok değerlerin siyaset adına kullanılmasında görüyoruz.Bizden başka doğrucu yoktur ,bizden başka veatanının seven devletine sahip çıkan yoktur türünden söylemler böyledir.Oysa bu  değerlere bağlılık söylemlerini gelişmiş demokrasilerde bulamazsınız.Çünkü insan olabilmenin koşuludur değerlere bağlılık.Hiç ben hepsinden daha çok insanım denilebilir mi?Toplumun ortak malıdır değerleri ve hiç  bir siyasal anlayışa mal edilemez.batı demokrasileri böyle gördüğü için oralarda kimse kendini ötekilerden daha bağlı imiş gibi sunamamaktadır.Oysa  bizim gibi  toplumlarda puan toplama aracı olarak kullanılır.söyleyecek sözleri ve sunumları bulunmayanların tek söylemidir bu bağlılık söylemleri..

        Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biridir laiklik.Demokrasiden yana olan ve demokrasi denilen yönetim anlayışını benimseyen her kimse aynı zamanda laik olmak zorundadır.Hem demokrat olmak hem laik olmak diye bir farklılık yoktur.Demokrasiye bağlı isen zaten laik olmak zorundasın.Aynı zamanda ,ben  şu kadar demokratım şu kadar laiklikten yanayım deme seçeneği de yoktur demokrasilerde.Demokrat isen laik olmak zorundasın laiksen de demokrasiye bağlı olmak zorundasın..

    Özgürlükçü demokrasi olmaz.çünkü demokrasinin olması için özgürlüklerin tam olması gerekir.Özgürlükler olmadan özgürlükçü demokrasi olabilir mi?Özgürlük olmadan demokrasi olamayacağına göre özgürlükçü laiklik diye bir anlayış da olamaz.Çünkü laik isen özgürlükten yana olmak zorundasın.

       En geniş ve yaygın anlamıyla laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Bunun anlamı da devletin tüm uygulama ve kararlarında dinden bağımsız olabilmesidir.Yani ben şunu yapacağım ama din ne der gibi bir kaygıdan uzak olmasıdır.Buna göre din devlete karışamaz ama devlet gerektiğinde karışabilir.İşte çoğu   antilaiklerin  benimsemediği görüş budur.neden karışabilir çünkü laiklik devletin içinde bir kurumdur,anlayıştır.Devlet tam kurumları kendine uygun düzenleyebilir.Laikliği de aynı şekilde  bakabilir gerektiğinde..

  Demokrasi varsa laiklik de vardır bir yerde.Biri diğerinden farklı değildir çünkü.zaten laikliğin olmadığı bir anlayışa demokratik anlayış denilemez.Buna neden gerek duyulmuştur? Yani laiklik hangi ihtiyaçlardan sonra zorunlu olmuştur toplumlarda?Çünkü  her devletin ii inde birden fazla inanç   bulunabilir.yani birkaç tane din olabilir.Çağımızın  kaçınılmaz  sonucudur bu.Devlet eğer laik olmazsa bir inanca öncelik verir ötekileri yok saymak zorundadır.Bu da demokrasiye aykırıdır.Demokrasinin olmazlarından biri de Saygı,anlayış ve hoş görüdür.Laik olmayan bir devlette başkalarına anlayışla bakılabilir mi?Laik olmayan bir devlette başkalarına saygı gösterilebilir mi/Laik olmayan bir devlette Höşgörülü anlayış mümkün müdür?

     Laiklik bundan dolayı kaçınılmaz bir ilkesidir demokrasilerin.

   Bu açıdan baktığımız zaman hem özgürlükçü hem laik ayrı ayrı kavramlar değildir.Özgürlükçü olmayan bir bakış başkalarına saygılı olabilir mi/Onun için yeni kurulan bir partinin özgürlükçü laiklik  demesini anlamak biraz zordur.zaten özgürlüğün olmadığı yerde    siz laiklikten nasıl söz edebileceksiniz.Bunu demeye özgürlüğünüz olabilir mi?

 Siz hatırlarmısınız acaba?  Işid   diye bir grup ortaya çıktğı zaman bunun  nasıl savunmasını yapmıştı birileri?Örneğin asırlardan beri dışlanmış bir grubun hareketi olarak sunanlar kimlerdi acaba bizden/O asırlardan beri dışlanmışları  ozaman savunmak durumunda kalan anlayış bundan sonra onlara nasıl bakacaktır?B anlayışın yeni parti içindeki yandaşlarının kim olduğunu da bilmeniz gerekir..

 

  

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI