KONYA ALAADDİN TEPESİNDE GÖMÜLÜ OLDUĞU SANILAN KONYA EPİSKOPOS'U SONRADAN MÜSLÜMAN ERENİ KABUL EDİLEN AMPHLIOCHIUS

Amphiliochius 4.yüzyılda Hıristiyanlığa şekil veren 3 kilise babasının (Basilious & Gregory Nazianzos) yakınları ve onlardan sonra en önemli kişidir. Kayseri'de 329 dünyaya gelmiş ve Konya (Iconium) da 372-394 yılları arasında Konya Piskoposu olmuş, 394 tarihinde Konya'da ölmüş, Alaaddin Tepesi üzerinde bulunan muhtemelen aynı dönemde yapılan kilisede gömülü kabul edilmektedir.381 yılında İstanbul'da yapılan dini konsüle katılmıştır. Babası tanınmış bir Avukat annesi Livia çok saygıdeğer bir kadındır.

Pek çok eserleri vardır. Bunlar çoğu dini konularda Grekçe eserlerdir, çoğu kaybolmuştur. Ortodoks dünyasında tanınmakta Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletlerinde adına kiliseler inşa edilmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde Konya'yı ziyaret eden batılı ve Arap gezginler Konya'da iki önemli kişiden söz etmektedirler. Birisi Şüphesiz Mevlana Celaddini Rumi (1207-1273) diğeri Alaaddin Tepesinde Eflatun-u İlahi'dir. Müslümanlar gözünde Amphiliochius bu defa Eflatn-u İlahi olmuştur. Konya'daki iki makamdan biri olmuştur.

Bu konuda büyük tarihçi Semavi Eyice'in çok detaylı incelemesi bulunmaktadır.

Sonuç olarak büyük olasılıkla 4 yüzyıl kilisesi daha sonraları mescide dönüşmüş, 1868 tarihinde üzerine saat kulesi konulmuştur.

Kurtuluş savaşının verdiği heyecanla 1921 yılında bu değerli eser temellerine kadar yurt dışından barut getirilerek yıktırılmıştır. Yıkımda kaza eseri bir işçi de ölmüştür.

Yazı ekine iki resim eklenmiştir. Azizin bir İkonası ve Aladdin Tepesi üzerinde mevcut olmayan Eflatun Mescidi (kilisesi)

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI